Panaszkezelés

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88

Központi telefonszám: +36 1 459 7777

Faxszám: +36 1 459 7766

Központi e-mail: mekh@mekh.hu

Fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati iroda: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88

Ügyfélfogadás

Hétfő és szerda: 9.00-12.30

Kedd és csütörtök: 12.30-16.30

Péntek: 9.00-12.00

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 459 7740

Zöld szám: +36 80 205 386

Hétfő-csütörtök: 8.30-16.00

Péntek: 8.30-13.30

Faxszám: +36 1 459 7739

E-mail: fogyasztovedelem@mekh.hu

Az ügyfélszolgálat vezetője:

Rajkai Péter (osztályvezető)

A Humán Erőforrás Minisztérium jelenleg:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,

Központi telefonszám: +36-1-795-1200

A Csongrád Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Telefon: +36-62/554-250/118

Fax: +36-62/426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Petrik Sándor

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Postacím: 6701 Szeged, PF: 1096.

Telefonszám: +36 62 680 530

Telefax: +36 62 680 531

E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 13.30

A Fogyasztóvédelmi rezsipontok részletes tanácsadó tevékenységet látnak el, megvizsgálják az ügyet, s amennyiben szükséges igényérvényesítési eljárás kezdeményezése, abban segítséget nyújtanak.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a) a fogyasztó neve, lakcíme,
  • b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
  • f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

A panaszt a beérkezését követően tizenöt napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.

Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.

Panaszkezelési szabályzat

Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer szabályzat