Információk

Vezető tisztségviselő:

 • Cződör Szilvia
  Munkakör: ügyvezető
  Alapbér: bruttó 600.000 Ft/hó
  Végkielégítés, felmondási idő: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti
  Versenytilalmi megállapodás: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti

Felügyelőbizottsági tagok:

 • Dr. Hadik György – felügyelőbizottság elnöke
 • Kószó Ferencné – felügyelőbizottsági tag
 • Kómár Mátyás – felügyelőbizottsági tag

A felügyelő bizottsági tagok tevékenységükért juttatásban nem részesülnek.

 

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által megkötött nettó 5.000.000, – Ft.-ot elérő vagy azt
                                       meghaladó szerződések 2022. évben.

 

Sorszám Szerződő Felek Szerződés
megnevezése
Tárgya Értéke Időtartama
1. Makói
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Controlit Pro
Kft.
Kivitelezési
Szerződés
6900, Makó,
Pulitzer Sétány-
Deák hőközpont
Használati
Melegvíz
Rendszer
karbantartás
24.365.840
,-Ft. + Áfa
2022.12.13.-
2022.12.31.
2. Makói
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
DANITECH
Synergy Kft.
Megbízási
Szerződés
Energetikus
szaktanácsadási
feladatok ellátása
960.000,-
Ft. + Áfa
2022.12.30.
3. Makói
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Controlit Pro
Kft.
Kivitelezési
Szerződés
Korona szálló távhő vezetékre kapcsolásának tervezési/kivitelezési munkái 37.254.072,-Ft. + Áfa 2023.05.15- 2023.09.18.