A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtására vonatkozó 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti adatszolgáltatás

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2022. év 2023. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 6.29 8.32
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 15,982.28 15,792.74
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2,517.58 2,496.91
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 2,456.37 1,779.10
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0.00 0.00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 87.2900 88.1800
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 178.28 160.39
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 42,859.27 43,193.12
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 6,319.85 6,238.17
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 36,395.93 32,606.13
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 6,631.69 6,577.25
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 41,174.47 40,550.18
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 73,182.49 76,337.93
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0.00 0.00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 10,354.41 10,240.34
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 149,808.39 180,930.05
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0.00 0.00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0.00 0.00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 150,167.87 181,804.89
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 392,907.96 430,477.10

II.

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
Mérték-
egység
2022. év 2023. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 37,276.03 32,588.34
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0.00 0.00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 8,103.30 888.74
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0.00 0.00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 8,103.30 888.74
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ  28 521,38     31,628.16
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 8,754.65 960.18
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 8,754.65 960.18
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0.00 0.00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0.00 0.00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0.00 0.00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 48,429.62 45,532.45
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 11,093.34 13,727.38
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 37,336.28 31,027.71
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0.00 0.00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0.00 0.00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 48,429.62 45,532.45
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 66,241.48 107,407.11
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0.00 0.00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 66,241.48 107,407.11
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 22,418.97 23,973.71
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 22,418.97 23,973.71
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 147,172.14 176,170.84
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 10,874.92 25,182.52
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 71,123.25 87,244.10
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0.00 0.00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 3,376.54 4,095.37
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 61,797.43 59,648.84

III.

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2022. év 2023. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 4,773.00 4,537.00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 2,100.12
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4.82

IV.

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2022. év 2023. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft 0 0
Összesen ezer Ft 0 0

V.

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2022. év 2023. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 49,494 93,081
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 49,494 93,081

VI.

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2022. év 2023. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 16 17
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 797 874
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 639 639
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 118 40
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3.32 3.32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 0 0
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 0 0

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0.00 0.00 0.000 Ft

IX.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0.00 0.00 0.000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Víz hő Segéd oszlop Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
lm3 Segéd oszlop Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] GJ [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Bartók 1,249.56 0.00 1,249.56 0.00 0.00 1 0
Bölcsőde-Ovi 884.54 0.00 884.54 0.00 0.00 2 1
Csanád 13 360.00 66.41 293.59 106.90 2,746.47 20 16
Csanád v 15 315.00 39.97 275.03 121.05 2,272.00 16 12
Csanád v 17a 239.00 22.34 216.66 133.67 1,620.80 15 11
Csanád v 17B 243.00 30.29 212.71 123.02 1,729.00 14 11
Csanád v 19A 290.00 45.96 244.04 139.85 1,745.00 14 10
Csanád v 19B 235.00 34.63 200.37 114.56 1,749.00 15 9
Csanád v 21 339.00 45.76 293.24 155.98 1,880.00 12 10
Csanád v 3 268.00 43.45 224.55 130.66 1,718.60 12 11
Csanád v 5A 252.00 30.75 221.25 100.20 2,208.00 12 11
Csanád v 5B 276.00 41.68 234.32 128.46 1,824.00 12 11
Csanád v 7 351.00 54.93 296.07 156.65 1,890.00 13 10
Csanád v 9 278.00 34.44 243.56 115.30 2,112.35 12 11
Csanád v. 11. 256.00 21.32 234.68 128.66 1,824.00 12 10
Deák F u 19B 245.00 39.27 205.73 100.65 2,044.00 15 9
Deák F. 19/A 230.00 44.44 185.56 86.51 2,145.00 15 12
Deák F. 21/A 224.00 45.51 178.49 89.69 1,990.00 15 13
Deák F. 21/B 209.00 26.39 182.61 91.76 1,990.00 15 13
Erste Bank 25.14 0.00 25.14 0.00 0.00 1 0
Hagymaház 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1 0
Hunyadi 11/A 272.00 35.41 236.59 118.89 1,990.00 15 14
Hunyadi 11/B 313.00 32.90 280.10 140.75 1,990.00 15 11
Hunyadi 13/A 328.00 49.84 278.16 139.78 1,990.00 15 15
Hunyadi 13/B 280.00 32.91 247.09 124.17 1,990.00 15 13
Hunyadi 15/A-B 638.28 82.27 556.01 142.57 3,900.00 30 25
Hunyadi 15/CD 635.04 59.30 575.74 147.63 3,900.00 30 25
Hunyadi 15/EF 631.44 86.34 545.10 139.77 3,900.00 30 24
Juhász Gy. 559.80 559.80 0.00 0.00 1 1
Kálvin Iskola 1,476.00 1,476.00 0.00 0.00 1 1
Kálvin u 8-12/C 305.00 24.56 280.44 129.12 2,172.00 15 11
Kálvin u. 8-12 B 283.00 39.87 243.13 111.94 2,172.00 15 14
Kálvin u. 8-12 Főmérő 129.76 6.37 123.39 225.99 546.00 6 0
Kálvin u. 8-12/A 323.00 28.83 294.17 135.44 2,172.00 15 12
Kecskeméti Á 2 362.00 55.46 306.54 134.92 2,272.00 16 15
Keri Iskola 806.76 0.00 806.76 0.00 0.00 1 0
Keri Kollégium 1,069.80 0.00 1,069.80 0.00 0.00 1 0
Keri Tornaterem 394.00 0.00 394.00 0.00 0.00 1 0
Konyha 985.80 0.00 985.80 0.00 0.00 1 0
Könyvtár 404.50 0.00 404.50 0.00 0.00 1 0
Óvoda 334.00 0.00 334.00 0.00 0.00 1 1
Polgármesteri Hivatal 1,821.00 0.00 1,821.00 0.00 0.00 1 0
Posta 3/A 327.00 32.49 294.51 147.99 1,990.00 15 11
Posta 3/B 415.00 33.06 381.94 191.93 1,990.00 15 10
Posta 5/A 452.00 33.80 418.20 210.15 1,990.00 15 14
Posta 5/B 338.00 48.65 289.35 145.40 1,990.00 15 11
Posta 9/A 335.16 29.28 305.88 153.71 1,990.00 15 11
Posta 9/B 338.40 29.03 309.37 155.46 1,990.00 15 12
Rudnay 3/a 198.00 42.15 155.85 78.32 1,990.00 15 15
Rudnay Gy 1/A 216.00 37.25 178.75 89.82 1,990.00 15 14
Rudnay Gy. 1B 222.00 24.29 197.71 99.35 1,990.00 15 11
Rudnay Gy. 2/A. 264.00 42.98 221.02 111.07 1,990.00 15 12
Rudnay Gy. 2/B 270.00 37.29 232.71 116.94 1,990.00 15 14
Rudnay Gy. 3/B 199.00 25.19 173.81 87.34 1,990.00 15 10
Széchenyi tér 18-20 670.00 126.30 543.70 89.37 6,084.00 42 34
Széchenyi tér 7 768.00 0.78 767.22 237.33 3,232.70 51 0
Széchenyi üz. Úri 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 3 0
Széchenyi Üzletek 140.00 13.78 126.22 0.00 0.00 4 0
Tömörkény 1 668.00 95.94 572.06 142.09 4,026.00 30 28
Tömörkény 1 296.44 36.47 259.97 129.15 2,013.00 16 11
Tömörkény 3/A 288.28 29.48 258.80 130.05 1,990.00 15 14
Tömörkény 3/B 166.32 20.28 146.04 73.39 1,990.00 15 14
Úri u. 2. 630.00 106.10 523.90 96.86 5,409.00 40 35
Úri u. 8 483.00 94.70 388.30 89.80 4,324.00 34 27
2022. összesen 27,935.02 2,140.89 25,794.13 900 681
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Víz hő Segéd oszlop Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
lm3 Segéd oszlop Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] GJ [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Csanád 13 301.00 66.41 277.00 116.51 2,746.47 20 16
Csanád v 15 261.00 39.97 237.00 118.84 2,272.00 16 12
Csanád v 17a 191.00 22.34 167.00 127.10 1,620.80 15 11
Csanád v 17B 195.00 30.29 171.00 120.30 1,729.00 14 11
Csanád v 19A 237.00 45.96 213.00 144.41 1,745.00 14 10
Csanád v 19B 188.00 34.63 164.00 114.56 1,749.00 15 9
Csanád v 21 281.00 45.76 257.00 150.53 1,880.00 12 10
Csanád v 3 211.00 43.45 187.00 135.58 1,718.60 12 11
Csanád v 5A 194.00 30.75 170.00 93.75 2,208.00 12 11
Csanád v 5B 227.00 41.68 203.00 133.77 1,824.00 12 11
Csanád v 7 270.00 54.93 246.00 156.65 1,890.00 13 10
Csanád v 9 252.00 34.44 228.00 128.29 2,112.35 12 11
Csanád v. 11. 200.00 21.32 176.00 128.66 1,824.00 12 10
Deák F u 19B 219.00 39.27 195.00 100.65 2,044.00 15 9
Deák F. 19/A 199.00 44.44 175.00 86.51 2,145.00 15 12
Deák F. 21/A 191.00 45.51 167.00 89.69 1,990.00 15 13
Deák F. 21/B 173.00 26.39 149.00 91.76 1,990.00 15 13
Hunyadi 11/A 227.00 35.41 203.00 118.89 1,990.00 15 14
Hunyadi 11/B 266.00 32.90 242.00 140.75 1,990.00 15 11
Hunyadi 13/A 248.00 49.84 224.00 139.78 1,990.00 15 15
Hunyadi 13/B 204.00 32.91 180.00 124.17 1,990.00 15 13
Hunyadi 15/A-B 487.44 82.27 463.44 142.57 3,900.00 30 25
Hunyadi 15/CD 507.96 59.30 483.96 147.63 3,900.00 30 25
Hunyadi 15/EF 534.60 86.34 510.60 139.77 3,900.00 30 24
Kálvin u 8-12/C 251.00 24.56 227.00 129.12 2,172.00 15 11
Kálvin u. 8-12 B 209.00 39.87 185.00 111.94 2,172.00 15 14
Kálvin u. 8-12/A 245.00 28.83 221.00 135.44 2,172.00 15 12
Kecskeméti Á 2 308.00 55.46 284.00 134.92 2,272.00 16 15
Posta 3/A 268.00 32.49 244.00 147.99 1,990.00 15 11
Posta 3/B 337.00 33.06 313.00 191.93 1,990.00 15 10
Posta 5/A 386.00 33.80 362.00 210.15 1,990.00 15 14
Posta 5/B 276.00 48.65 252.00 145.40 1,990.00 15 11
Posta 9/A 266.76 29.28 242.76 153.71 1,990.00 15 11
Posta 9/B 268.20 29.03 244.20 155.46 1,990.00 15 12
Rudnay 3/a 168.00 42.15 144.00 78.32 1,990.00 15 15
Rudnay Gy 1/A 177.00 37.25 153.00 89.82 1,990.00 15 14
Rudnay Gy. 1B 186.00 24.29 162.00 99.35 1,990.00 15 11
Rudnay Gy. 2/A. 232.00 42.98 208.00 111.07 1,990.00 15 12
Rudnay Gy. 2/B 230.00 37.29 206.00 116.94 1,990.00 15 14
Rudnay Gy. 3/B 161.00 25.19 137.00 87.34 1,990.00 15 10
Széchenyi tér 18-20 651.00 126.30 623.91 89.37 6,084.00 42 34
Tömörkény 1/ab 549.00 95.94 525.00 141.08 4,026.00 30 28
Tömörkény 1/c 774.36 36.47 750.36 142.08 2,013.00 16 11
Tömörkény 3/A 170.64 29.48 146.64 125.13 1,990.00 15 14
Tömörkény 3/B 146.52 20.28 122.52 75.88 1,990.00 15 14
Úri u. 2. 566.00 106.10 542.00 112.78 5,409.00 40 35
Úri u. 8 424.00 94.70 400.00 105.23 4,324.00 34 27
2023. összesen 13,515.48 2,119.96 12,384.39 900 681

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete GJ hő felhasználás Segédoszlop Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 202 22 1,249.56 4,256.00 4,181.21 3,110.7360
Bölcsőde-Ovi 202 22 884.54 3,012.74 2,748.64 886.1640
Csanád 13 202 20 293.59 772.9755 48.3110 53.4270
Csanád v 15 202 20 275.03 724.1100 45.2569 53.4270
Csanád v 17a 202 20 216.66 570.4311 47.5359 53.4270
Csanád v 17B 202 20 212.71 560.0314 46.6693 55.9438
Csanád v 19A 202 20 244.04 642.5183 53.5432 59.8578
Csanád v 19B 202 20 200.37 527.5422 43.9618 53.8458
Csanád v 21 202 20 293.24 772.0540 64.3378 75.7593
Csanád v 3 202 20 224.55 591.2042 49.2670 62.5548
Csanád v 5A 202 20 221.25 582.5159 48.5430 73.3156
Csanád v 7 202 20 234.32 616.9271 51.4106 82.2107
Csanád v 9 202 20 296.07 779.5049 64.9587 83.1245
Csanád v. 11. 202 20 243.56 641.2545 53.4379 66.7798
Csanád v. 5B 202 20 234.68 617.8749 51.4896 70.7392
Deák F u 19B 202 20 205.73 541.6542 36.1103 63.8467
Deák F. 19/A 202 20 185.56 488.5498 32.5700 65.8644
Deák F. 21/A 202 20 178.49 469.9356 31.3290 61.0801
Deák F. 21/B 202 20 182.61 480.7829 32.0522 60.4292
Erste Bank 202 20 25.14 85.6268 92.3026 219.1531
Hagymaház 202 20 1,080.00 3,678.4800 4,056.5460 1,956.0960
Hunyadi 11/A 202 20 236.59 622.9036 41.5269 62.4903
Hunyadi 11/B 202 20 280.10 737.4585 49.1639 57.9126
Hunyadi 13/A 202 20 278.16 732.3508 48.8234 59.2577
Hunyadi 13/B 202 20 247.09 650.5484 43.3699 61.0584
Hunyadi 15/A-B 202 20 556.01 1,463.8854 48.7962 61.6611
Hunyadi 15/CD 202 20 575.74 1,515.8313 50.5277 58.1913
Hunyadi 15/EF 202 20 545.10 1,435.1611 47.8387 61.7060
Juhász Gy. 202 20 559.80 1,906.6788 1,802.4552 3,942.6720
Kálvin Iskola 202 22 1,476.00 5,027.2560 5,064.7220 7,208.1950
Kálvin u 8-12/C 202 20 280.44 738.3536 49.2236 57.9993
Kálvin u. 8-12 B 202 20 243.13 640.1224 42.6748 61.7861
Kálvin u. 8-12 Főmérő 202 20 123.39 420.2663 485.6956 49.0515
Kálvin u. 8-12/A 202 20 294.17 774.5025 51.6335 61.8943
Kecskeméti Á 2 202 20 306.54 807.0708 50.4419 68.8558
Keri Iskola 202 20 806.76 2,747.8246 2,397.8240 1,222.5600
Keri Kollégium 202 20 1,069.80 3,643.7388 4,271.1240 4,414.8000
Keri Tornaterem 202 20 394.00 1,341.9640 1,035.4240 1,555.3680
Konyha 202 20 985.80 3,357.6348 2,939.3780 3,237.5200
Könyvtár 202 20 404.50 1,377.7270 500.6820 390.2240
Óvoda 202 22 334.00 1,137.6040 1,096.7320 735.6720
Polgármesteri Hivatal 202 20 1,821.00 6,202.3260 6,038.8380 5,406.4320
Posta 3/A 202 20 294.51 775.3977 51.6932 58.0885
Posta 3/B 202 20 381.94 1,005.5869 67.0391 56.1986
Posta 5/A 202 20 418.20 1,101.0537 73.4036 65.7446
Posta 5/B 202 20 289.35 761.8123 50.7875 57.9343
Posta 9/A 202 20 305.88 805.3331 53.6889 60.4292
Posta 9/B 202 20 309.37 814.5217 54.3014 60.3858
Rudnay 3/a 202 20 155.85 410.3281 27.3552 61.0584
Rudnay Gy 1/A 202 20 178.75 470.6202 31.3747 61.1235
Rudnay Gy. 1B 202 20 197.71 520.5388 34.7026 62.3441
Rudnay Gy. 2/A. 202 20 221.02 581.9103 38.7940 61.7744
Rudnay Gy. 2/B 202 20 232.71 612.6882 40.8459 61.6876
Rudnay Gy. 3/B 202 20 173.81 457.6139 30.5076 59.4449
Széchenyi tér 18-20 202 20 543.70 1,431.4751 34.9140 65.3395
Széchenyi tér 7 202 20 767.22 2,613.1513 52.2630 32.6937
Széchenyi üz. Úri 202 20 49.00 166.8940 83.4470 152.8337
Széchenyi Üzletek 202 20 126.22 429.9053 71.6509 122.0760
Tömörkény 1 202 20 572.06 1,506.1425 50.2047 67.5644
Tömörkény 1 202 20 259.97 684.4594 45.6306 56.3298
Tömörkény 3/A 202 20 258.80 681.3790 45.4253 59.2143
Tömörkény 3/B 202 20 146.04 384.5000 25.6333 62.0564
Úri u. 2. 202 20 523.90 1,379.3449 35.3678 60.5361
Úri u. 8 202 20 388.30 1,022.3318 37.8641 66.0100
2022. összesen: 77,310.915 39,073.27 37,574 Ft
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete GJ hő felhasználás Segédoszlop Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 199 22 249.84 2,264.61 2,264.61 3,110.7360
Bölcsőde 199 22 627.00 5,683.28 5,683.28 886.1640
Belvárosi Református Templom
199 20 124.77 1,130.94 1,130.99 320.9280
Csanád 13 199 20 277.00 729.2967 45.5810 70.6874
Csanád v 15 199 20 237.00 623.9831 38.9989 62.3608
Csanád v 17a 199 20 167.00 439.6843 36.6404 65.7499
Csanád v 17B 199 20 171.00 450.2156 37.5180 60.5240
Csanád v 19A 199 20 213.00 560.7949 46.7329 67.4074
Csanád v 19B 199 20 164.00 431.7858 35.9821 62.1412
Csanád v 21 199 20 257.00 676.6399 56.3867 70.5449
Csanád v 3 199 20 187.00 492.3411 41.0284 61.0798
Csanád v 5A 199 20 170.00 447.5828 37.2986 68.2913
Csanád v 7 199 20 246.00 647.6786 53.9732 60.1723
Csanád v 9 199 20 228.00 600.2875 50.0240 65.3353
Csanád v. 11. 199 20 176.00 463.3798 38.6150 66.7726
Csanád v. 5B 199 20 203.00 534.4665 44.5389 69.4845
Deák F. 19/A 199 20 175.00 460.7470 30.7165 64.8379
Deák F u 19B 199 20 195.00 513.4038 34.2269 64.1870
Deák F. 21/A 199 20 167.00 439.6843 29.3123 60.3362
Deák F. 21/B 199 20 149.00 392.2932 26.1529 59.5118
Erste Bank 199 20 18.60 168.5951 168.5951 219.1531
Hagymaház 199 20 622.00 5,637.9635 5,637.9635 1,956.0960
Hunyadi 11/A 199 20 203.00 534.4665 35.6311 60.7484
Hunyadi 11/B 199 20 242.00 637.1473 42.4765 60.0975
Hunyadi 13/A 199 20 224.00 589.7562 39.3171 58.2100
Hunyadi 13/B 199 20 180.00 473.9112 31.5941 53.3969
Hunyadi 15/A-B 199 20 463.44 1,220.1634 40.6721 58.8144
Hunyadi 15/CD 199 20 483.96 1,274.1892 42.4730 57.2740
Hunyadi 15/EF 199 20 510.60 1,344.3281 44.8109 60.2137
Juhász Gy. 199 20 417.24 3,781.9677 3,781.9677 3,942.6720
Kálvin Iskola 199 22 1,238.00 11,221.5415 11,221.5415 7,208.1950
Kálvin u 8-12/C 199 20 227.00 597.6547 39.8436 58.0799
Kálvin u. 8-12 B 199 20 185.00 487.0754 32.4717 57.6577
Kálvin u. 8-12 Főmérő 199 20 693.92 6,289.8644 6,333.1555 49.0515
Kálvin u. 8-12/A 199 20 221.00 581.8576 38.7905 60.4230
Kecskeméti Á 2 199 20 284.00 747.7266 46.7329 70.9033
Keri Iskola 199 20 373.68 3,387.1289 3,387.1289 1,222.5600
Keri Kollégium 199 20 711.00 6,444.6818 6,444.6818 4,414.8000
Keri Tornaterem 199 20 243.00 2,202.6128 2,202.6128 1,555.3680
Korona 199 20 159.59 1,446.5637 1,446.5637 320.0230
Konyha 199 20 729.29 6,610.4669 6,610.4669 3,237.5200
Könyvtár 199 20 243.00 2,202.6128 2,202.6128 390.2240
Óvoda 199 22 271.00 2,456.4118 2,456.4118 735.6720
Polgármesteri Hivatal 199 20 1,468.00 13,306.3190 13,306.3190 5,406.4320
Posta 3/A 199 20 244.00 642.4130 42.8275 54.8985
Posta 3/B 199 20 313.00 824.0789 54.9386 58.6222
Posta 5/A 199 20 362.00 953.0881 63.5392 65.3912
Posta 5/B 199 20 252.00 663.4757 44.2317 59.6636
Posta 9/A 199 20 242.76 639.1482 42.6099 58.5355
Posta 9/B 199 20 244.20 642.9395 42.8626 62.2237
Rudnay Gy 1/A 199 20 153.00 402.8245 26.8550 60.1744
Rudnay Gy. 1B 199 20 162.00 426.5201 28.4347 61.5077
Rudnay Gy. 2/A. 199 20 208.00 547.6307 36.5087 59.9916
Rudnay Gy. 2/B 199 20 206.00 542.3650 36.1577 59.0778
Rudnay Gy. 3/a 199 20 144.00 379.1290 25.2753 59.0562
Rudnay Gy. 3/B 199 20 137.00 360.6991 24.0466 61.8548
Széchenyi tér 18-20 199 20 623.91 1,642.6552 40.0648 66.3547
Széchenyi tér 7 199 20 368.00 3,335.6440 66.7129 32.6937
Széchenyi üz. Úri 199 20 50.00 453.2125 226.6063 152.8337
Széchenyi Csipkesor Üzletek
199 20 220.68 2,000.2987 333.3831 122.0760
Tömörkény 1/AB 199 20 525.00 1,382.2410 46.0747 59.8340
Tömörkény 1/C 199 20 774.36 2,038.7660 135.9177 57.5018
Tömörkény 3/A 199 20 146.64 386.0797 25.7386 59.0562
Tömörkény 3/B 199 20 122.52 322.5756 21.5050 56.6914
Úri u. 2. 199 20 542.00 1,426.9993 36.5897 62.3904
Úri u. 8 199 20 400.00 1,053.1360 39.0050 67.7570

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2021. év 2022. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 5,12 6,29
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 15 140,03  
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 655,69  
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 12 938,19  
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0,00 0,00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 0,0000 0,0000
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 0,00 0,00
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 42 894,19 42 859,27
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 6 648,01 6 302,27
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 39 861,29 36 395,93
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 6 995,50 6 631,69
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 40 827,39 41 174,47
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 44 067,49 73 182,49
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0,00 0,00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 10 771,30 10 354,41
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 58 918,64 149 808,39
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0,00 0,00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0,00 0,00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 59 114,82 150 167,87
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 264 332,29 392 907,96

II.

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
  Mérték-
egység
2021. év 2022. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 41 841,53 37 276,03
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0,00 0,00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 9 619,08 8 103,30
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0,00 0,00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 9 619,08 8 103,30
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 31 449,40      28 521,38    
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 10 392,13 8 754,65
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 10 392,13 8 754,65
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0,00 0,00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 36 847,01 48 429,62
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 9 774,52 11 093,34
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 27 072,49 37 336,28
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0,00 0,00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0,00 0,00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 36 847,01 48 429,62
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 68 245,20 66 241,48
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0,00 0,00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 68 245,20 66 241,48
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 8 836,58 22 418,97
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 8 836,58 22 418,97
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 122 045,78 147 172,14
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 7 642,88 10 874,92
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 62 083,99 71 123,25
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0,00 0,00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 3 312,22 3 376,54
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 49 006,69 61 797,43

III.

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
  Mérték-
egység
2021. év 2022. év
Lekötött földgáz teljesítmény kWh/h 4 773,00 4 773,00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény kWh/h 2 625,15 2 100,12
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4,82 4,82

IV.

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2021. év 2022. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft 0 0
Összesen ezer Ft 0 0

V.

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
 
  Mérték-
egység
2021. év 2022. év  
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 011/124-2
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0  
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0  
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0  
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0  
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0  
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 3 458   11,012
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 3 458    

VI.

  Mérték-
egység
2021. év 2022. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 16 16
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 799 797
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 641 639
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 109 118
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,32 3,32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 0 0
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 0 0

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.      

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.            
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

IX.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:   Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj   Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]   [db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.               A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.            
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft   Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Víz hő                             Segéd oszlop Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
lm3                              Segéd oszlop Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] GJ [GJ] [MJ/légköbméter/év]   [db] [db]
Bartók 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 1 0
Bölcsőde-Ovi 646,00 0,00 646,00 0,00 0,00 2 1
Csanád 13 320,00 66,41 320,00 116,51 2 746,47 20 16
Csanád v 15 270,00 39,97 270,00 118,84 2 272,00 16 12
Csanád v 17a 206,00 22,34 206,00 127,10 1 620,80 15 11
Csanád v 17B 208,00 30,29 208,00 120,30 1 729,00 14 11
Csanád v 19A 252,00 45,96 252,00 144,41 1 745,00 14 10
Csanád v 19B 204,00 34,63 200,37 114,56 1 749,00 15 9
Csanád v 21 283,00 45,76 283,00 150,53 1 880,00 12 10
Csanád v 3 233,00 43,45 233,00 135,58 1 718,60 12 11
Csanád v 5A 207,00 30,75 207,00 93,75 2 208,00 12 11
Csanád v 5B 244,00 41,68 244,00 133,77 1 824,00 12 11
Csanád v 7 351,00 54,93 296,07 156,65 1 890,00 13 10
Csanád v 9 271,00 34,44 271,00 128,29 2 112,35 12 11
Csanád v. 11. 256,00 21,32 234,68 128,66 1 824,00 12 10
Deák F u 19B 245,00 39,27 205,73 100,65 2 044,00 15 9
Deák F. 19/A 230,00 44,44 185,56 86,51 2 145,00 15 12
Deák F. 21/A 224,00 45,51 178,49 89,69 1 990,00 15 13
Deák F. 21/B 209,00 26,39 182,61 91,76 1 990,00 15 13
Erste Bank 25,14 0,00 25,14 0,00 0,00 1 0
Hagymaház 1 080,00 0,00 1 080,00 0,00 0,00 1 0
Hunyadi 11/A 272,00 35,41 236,59 118,89 1 990,00 15 14
Hunyadi 11/B 313,00 32,90 280,10 140,75 1 990,00 15 11
Hunyadi 13/A 328,00 49,84 278,16 139,78 1 990,00 15 15
Hunyadi 13/B 280,00 32,91 247,09 124,17 1 990,00 15 13
Hunyadi 15/A-B 638,28 82,27 556,01 142,57 3 900,00 30 25
Hunyadi 15/CD 635,04 59,30 575,74 147,63 3 900,00 30 25
Hunyadi 15/EF 631,44 86,34 545,10 139,77 3 900,00 30 24
Juhász Gy. 559,80   559,80 0,00 0,00 1 1
Kálvin Iskola 1 476,00   1 476,00 0,00 0,00 1 1
Kálvin u 8-12/C 305,00 24,56 280,44 129,12 2 172,00 15 11
Kálvin u. 8-12 B 283,00 39,87 243,13 111,94 2 172,00 15 14
Kálvin u. 8-12 Főmérő 129,76 6,37 123,39 225,99 546,00 6 0
Kálvin u. 8-12/A 323,00 28,83 294,17 135,44 2 172,00 15 12
Kecskeméti Á 2 362,00 55,46 306,54 134,92 2 272,00 16 15
Keri Iskola 806,76 0,00 806,76 0,00 0,00 1 0
Keri Kollégium 1 069,80 0,00 1 069,80 0,00 0,00 1 0
Keri Tornaterem 394,00 0,00 394,00 0,00 0,00 1 0
Konyha 985,80 0,00 985,80 0,00 0,00 1 0
Könyvtár 404,50 0,00 404,50 0,00 0,00 1 0
Óvoda 334,00 0,00 334,00 0,00 0,00 1 1
Polgármesteri Hivatal 1 821,00 0,00 1 821,00 0,00 0,00 1 0
Posta 3/A 327,00 32,49 294,51 147,99 1 990,00 15 11
Posta 3/B 415,00 33,06 381,94 191,93 1 990,00 15 10
Posta 5/A 452,00 33,80 418,20 210,15 1 990,00 15 14
Posta 5/B 338,00 48,65 289,35 145,40 1 990,00 15 11
Posta 9/A 335,16 29,28 305,88 153,71 1 990,00 15 11
Posta 9/B 338,40 29,03 309,37 155,46 1 990,00 15 12
Rudnay 3/a 198,00 42,15 155,85 78,32 1 990,00 15 15
Rudnay Gy 1/A 216,00 37,25 178,75 89,82 1 990,00 15 14
Rudnay Gy. 1B 222,00 24,29 197,71 99,35 1 990,00 15 11
Rudnay Gy. 2/A. 264,00 42,98 221,02 111,07 1 990,00 15 12
Rudnay Gy. 2/B 270,00 37,29 232,71 116,94 1 990,00 15 14
Rudnay Gy. 3/B 199,00 25,19 173,81 87,34 1 990,00 15 10
Széchenyi tér 18-20 670,00 126,30 543,70 89,37 6 084,00 42 34
Széchenyi tér 7 768,00 0,78 767,22 237,33 3 232,70 51 0
Széchenyi üz. Úri 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 3 0
Széchenyi Üzletek 140,00 13,78 126,22 0,00 0,00 4 0
Tömörkény 1 568,00 95,94 568,00 141,08 4 026,00 30 28
Tömörkény 1 286,00 36,47 286,00 142,08 2 013,00 16 11
Tömörkény 3/A 249,00 29,48 249,00 125,13 1 990,00 15 14
Tömörkény 3/B 151,00 20,28 151,00 75,88 1 990,00 15 14
Úri u. 2. 610,00 106,10 610,00 112,78 5 409,00 40 35
Úri u. 8 455,00 94,70 455,00 105,23 4 324,00 34 27
2022. összesen 26 596,88 2 140,89 25 271,01     900 681

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete GJ hő felhasználás           Segédoszlop Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C]   [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 202 22 760,00 2 588,56      4 181,21     3 110,7360
Bölcsőde-Ovi 202 22 646,00 2 200,28     2 748,64 886,1640
Csanád 13 202 20 320,00 842,5088 52,6568 53,4270
Csanád v 15 202 20 270,00 710,8668 44,4292 53,4270
Csanád v 17a 202 20 206,00 542,3650 45,1971 53,4270
Csanád v 17B 202 20 208,00 547,6307 45,6359 55,9438
Csanád v 19A 202 20 252,00 663,4757 55,2896 59,8578
Csanád v 19B 202 20 204,00 537,0994 44,7583 53,8458
Csanád v 21 202 20 283,00 745,0937 62,0911 75,7593
Csanád v 3 202 20 233,00 613,4517 51,1210 62,5548
Csanád v 5A 202 20 207,00 544,9979 45,4165 73,3156
Csanád v 7 202 20 289,00 760,8908 63,4076 82,2107
Csanád v 9 202 20 271,00 713,4996 59,4583 83,1245
Csanád v. 11. 202 20 213,00   0,0000 66,7798
Csanád v. 5B 202 20 244,00 642,4130 53,5344 70,7392
Deák F u 19B 202 20 212,00 558,1621 37,2108 63,8467
Deák F. 19/A 202 20 194,00 510,7710 34,0514 65,8644
Deák F. 21/A 202 20 187,00 492,3411 32,8227 61,0801
Deák F. 21/B 202 20 175,00 460,7470 30,7165 60,4292
Erste Bank 202 20 24,00 81,7440 92,3026 219,1531
Hagymaház 202 20 808,00 2 752,0480 4 056,5460 1 956,0960
Hunyadi 11/A 202 20 246,00 647,6786 43,1786 62,4903
Hunyadi 11/B 202 20 278,00 731,9295 48,7953 57,9126
Hunyadi 13/A 202 20 291,00 766,1564 51,0771 59,2577
Hunyadi 13/B 202 20 240,00 631,8816 42,1254 61,0584
Hunyadi 15/A-B 202 20 545,00 1 434,8978 47,8299 61,6611
Hunyadi 15/CD 202 20 580,00 1 527,0472 50,9016 58,1913
Hunyadi 15/EF 202 20 540,00 1 421,7336 47,3911 61,7060
Juhász Gy. 202 20 540,00 1 839,2400 1 802,4552 3 942,6720
Kálvin Iskola 202 22 1 356,00 4 618,5360 5 064,7220 7 208,1950
Kálvin u 8-12/C 202 20 275,00 724,0310 48,2687 57,9993
Kálvin u. 8-12 B 202 20 235,00 618,7174 41,2478 61,7861
Kálvin u. 8-12 Főmérő 202 20 274,00 933,2440 485,6956 49,0515
Kálvin u. 8-12/A 202 20 283,00 745,0937 49,6729 61,8943
Kecskeméti Á 2 202 20 316,00 831,9774 51,9986 68,8558
Keri Iskola 202 20 643,00 2 190,0580 2 397,8240 1 222,5600
Keri Kollégium 202 20 948,00 3 228,8880 4 271,1240 4 414,8000
Keri Tornaterem 202 20 404,00 1 376,0240 1 035,4240 1 555,3680
Konyha 202 20 820,00 2 792,9200 2 939,3780 3 237,5200
Könyvtár 202 20 404,50 1 377,7270 500,6820 390,2240
Óvoda 202 22 334,00 1 137,6040 1 096,7320 735,6720
Polgármesteri Hivatal 202 20 1 475,00 5 023,8500 6 038,8380 5 406,4320
Posta 3/A 202 20 312,00 821,4461 54,7631 58,0885
Posta 3/B 202 20 367,00 966,2523 64,4168 56,1986
Posta 5/A 202 20 424,00 1 116,3242 74,4216 65,7446
Posta 5/B 202 20 280,00 737,1952 49,1463 57,9343
Posta 9/A 202 20 298,00 784,5863 52,3058 60,4292
Posta 9/B 202 20 306,00 805,6490 53,7099 60,3858
Rudnay 3/a 202 20 168,00 442,3171 29,4878 61,0584
Rudnay Gy 1/A 202 20 183,00 481,8097 32,1206 61,1235
Rudnay Gy. 1B 202 20 188,00 494,9739 32,9983 62,3441
Rudnay Gy. 2/A. 202 20 229,00 602,9204 40,1947 61,7744
Rudnay Gy. 2/B 202 20 243,00 639,7801 42,6520 61,6876
Rudnay Gy. 3/B 202 20 163,00 429,1529 28,6102 59,4449
Széchenyi tér 18-20 202 20 719,00 1 893,0120 46,1710 65,3395
Széchenyi tér 7 202 20 519,00 1 767,7140 35,3543 32,6937
Széchenyi üz. Úri 202 20 49,00 166,8940 83,4470 152,8337
Széchenyi Üzletek 202 20 324,00 1 103,5440 183,9240 122,0760
Tömörkény 1 202 20 568,00 1 495,4531 49,8484 67,5644
Tömörkény 1 202 20 286,00 752,9922 50,1995 56,3298
Tömörkény 3/A 202 20 249,00 655,5772 43,7051 59,2143
Tömörkény 3/B 202 20 151,00 397,5588 26,5039 62,0564
Úri u. 2. 202 20 610,00 1 606,0324 41,1803 60,5361
Úri u. 8 202 20 455,00 1 197,9422 44,3682 66,0100
2022. összesen:       71 467,305 39 151,38 37 574 Ft

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2013. év 2014. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 4,85 6,06
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 15 050,91 11 882,80
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 853,11 2 752,36
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 1 134,00 1 567,00
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0,00 0,00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 105,9000 81,7000
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 181,7000 157,80
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 48 290,00 43 040,00
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 8 198,00 7 271,00
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 44 630,00 31 629,00
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 8 626,00 7 425,00
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 35 097,00 38 254,00
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 36 080,00 31 183,00
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0,00 0,00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 11 743,00 11 009,00
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 45 732,00 42 563,00
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0,00 0,00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0,00 0,00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 26 474,00 8 115,00
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 244 915,00 171 925,00

II.

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
Mérték-
egység
2013. év 2014. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 44 347,00 39 289,00
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0,00 0,00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 41 531,00 23 673,00
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0,00 0,00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 41 531,00 23 673,00
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 0,00 13 942,86
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 44 347,00 39 289,00
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 44 347,00 25 346,00
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0,00 0,00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 162 331,00 100 705,00
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 11 000,00 15 112,00
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 146 150,00 76 591,00
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0,00 0,00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 5 181,00 9 002,00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 162 331,00 100 705,00
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 0,00 30 256,00
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0,00 0,00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 0,00 30 256,00
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 9 340,00 7 301,00
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 9 340,00 7 301,00
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 69 456,00 91 382,00
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 6 188,00 5 951,00
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 44 688,00 40 503,00
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0,00 0,00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2 209,00 2 477,00
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 16 371,00 42 451,00

III.

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2013. év 2014. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 558,00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 558,00
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4,00 4,00

IV.

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2013. év 2014. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft
Összesen ezer Ft

V.

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2013. év 2014. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 15 818 1 753
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 14 996 350
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 822 1 403
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 15 818 1 753

VI.

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2014. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 18
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 799
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 711
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 106
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 11
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 387

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

IX.

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét
jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Hunyadi 15/AB. 607,34 504,00 129,23 30 30
Hunyadi 15/CD. 654,14 550,80 141,23 30 30
Hunyadi 15/EF. 661,34 558,00 143,08 30 29
Hunyadi u.11/A. 250,67 199,00 100,00 15 15
Hunyadi u.11/B. 257,67 206,00 103,52 15 15
Hunyadi 13/A. 277,67 226,00 113,57 15 15
Hunyadi 13/B. 260,67 209,00 105,03 15 13
Posta 3/A. 302,67 251,00 126,13 15 15
Posta 3/B. 332,67 281,00 141,21 15 15
Posta 5/A. 485,67 434,00 218,09 15 15
Posta 5/B. 341,67 290,00 145,73 15 15
Posta 9/A. 303,67 252,00 126,63 15 15
Posta 9/B. 296,47 244,80 123,02 15 15
Tömörkény 1. 612,83 506,90 127,49 31 27
Tömörkény 1. 319,50 267,82 134,72 15 15
Tömörkény 3/A. 199,27 147,60 74,17 15 15
Tömörkény 3/B. 184,87 133,20 66,93 15 15
Kálvin u.8-12/A. 275,67 224,00 112,56 15 13
Kálvin u.8-12/B. 255,67 204,00 103,34 15 15
Kálvin u.8-12/C. 263,67 212,00 106,53 15 15
Kálvin főm. Üzletek 88,36 72,80 133,33 6 1
Rudnay Gy. 1/A. 248,67 197,00 98,99 15 15
Rudnay Gy. 1/B. 252,67 201,00 101,01 15 15
Rudnay Gy. 2/A. 280,67 229,00 115,08 15 15
Rudnay Gy. 2/B. 310,67 259,00 130,15 15 15
Rudnay Gy. 3/A. 222,67 171,00 85,93 15 15
Rudnay Gy. 3/B. 225,67 174,00 87,44 15 15
Deák F. 19/A 276,67 225,00 104,90 15 15
Deák F. 19/B 285,67 234,00 109,09 15 15
Deák F. 21/A 253,67 202,00 101,51 15 15
Deák F. 21/B 222,67 171,00 85,93 15 14
Széchenyi tér 18 – 20 668,68 524,00 86,13 42 42
Széchenyi tér 18 – 21 üzlet 102,37 92,00 96,64 4 1
Úri u. 2. 609,99 472,20 87,30 40 40
Úri u. 2. Üzlet 74,78 67,00 74,82 3 3
Csanád v 3 261,34 220,00 142,06 12 12
Csanád v 5/A 269,34 228,00 125,00 12 12
Csanád v 5/B. 285,34 244,00 133,77 12 12
Csanád v 7 327,93 284,00 150,26 13 13
Csanád v 9 291,93 248,00 117,42 13 12
Csanád v 11 238,34 197,00 108,00 12 12
Csanád v 13 355,49 290,00 105,59 20 16
Csanád v 15 310,12 255,00 112,24 16 16
Csanád v 17/A 243,12 194,00 112,20 15 13
Csanád v 17/B 285,52 239,00 137,99 14 12
Csanád v 19/A 285,52 239,00 136,96 14 12
Csanád v 19/B 240,12 191,00 109,21 15 13
Csanád v 21. 269,34 228,00 121,28 12 11
Kecskeméti Á 2. 376,12 321,00 141,29 16 16
Úri u. 8. 427,35 311,00 64,99 36 36
Széchenyi tér 7. 447,61 447,61 53 0
Kálvin Téri ref. Ált. Isk. 1 032,92 996,00 1 1
ENI Bölcsi 334,11 193,71 1 0
Belv.Ovi Hold u. 2. 468,29 468,29 1 0
Juhász Gy. 725,81 723,60 1 1
Művészetek Ált.Isk. 410,40 410,40 1 0
Óvoda Kálvin tér 6. 320,80 274,00 1 0
KERI Iskolaépület 674,00 674,00 1 0
KERI Kollégium 1 122,00 1 122,00 1 0
KERI Tornacsarnok 291,00 291,00 1 0
Konyha 676,00 676,00 1 0
Hagymaház 1 167,00 1 167,00 1 0
Polg.Hivatal 1 106,00 1 106,00 1 0
ERSTE Bank 34,40 34,40 1 0
József A. Könyvtár 442,00 442,00 1 0
Óvoda II. 155,89 155,89 1 0
2014. Összesen 25 142,85 22 063,02 906 808

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Hunyadi 15/AB. 188 20 1877 63 53
Hunyadi 15/CD. 188 20 2002 67 53
Hunyadi 15/EF. 188 20 2023 67 53
Hunyadi u.11/A. 188 20 801 53 54
Hunyadi u.11/B. 188 20 820 55 54
Hunyadi 13/A. 188 20 874 58 54
Hunyadi 13/B. 188 20 828 55 54
Posta 3/A. 188 20 940 63 54
Posta 3/B. 188 20 1021 68 54
Posta 5/A. 188 20 1435 96 54
Posta 5/B. 188 20 1047 70 54
Posta 9/A. 188 20 943 63 54
Posta 9/B. 188 20 924 62 54
Tömörkény 1. 188 20 2247 72 52
Tömörkény 1. 188 20 986 66 54
Tömörkény 3/A. 188 20 663 44 54
Tömörkény 3/B. 188 20 624 42 54
Kálvin u.8-12/A. 188 20 868 58 54
Kálvin u.8-12/B. 188 20 813 54 53
Kálvin u.8-12/C. 188 20 836 56 54
Kálvin főm. Üzletek 188 20 316 53 47
Rudnay Gy. 1/A. 188 20 795 53 54
Rudnay Gy. 1/B. 188 20 806 54 54
Rudnay Gy. 2/A. 188 20 881 59 54
Rudnay Gy. 2/B. 188 20 963 64 54
Rudnay Gy. 3/A. 188 20 726 48 54
Rudnay Gy. 3/B. 188 20 734 49 54
Deák F. 19/A 188 20 892 59 58
Deák F. 19/B 188 20 916 61 58
Deák F. 21/A 188 20 809 54 54
Deák F. 21/B 188 20 726 48 54
Széchenyi tér 18 – 20 188 20 2222 53 59
Széchenyi tér 18 – 21 üzlet 188 20 432 108 122
Úri u. 2. 188 20 1992 50 55
Úri u. 2. Üzlet 188 20 340 113 153
Csanád v 3 188 20 776 60 50
Csanád v 5/A 188 20 856 71 62
Csanád v 5/B. 188 20 899 75 62
Csanád v 7 188 20 1013 78 62
Csanád v 9 188 20 910 70 68
Csanád v 11 188 20 1001 83 62
Csanád v 13 188 20 1142 57 58
Csanád v 15 188 20 989 62 58
Csanád v 17/A 188 20 752 50 48
Csanád v 17/B 188 20 859 61 51
Csanád v 19/A 188 20 875 62 51
Csanád v 19/B 188 20 746 50 48
Csanád v 21. 188 20 864 72 64
Kecskeméti Á 2. 188 20 1167 73 58
Úri u. 8. 188 20 1386 38 56
Széchenyi tér 7. 188 20 1525 29 32
Kálvin Téri ref. Ált. Isk. 188 21 3635 3635 7077
ENI Bölcsi 188 22 2436 2436 883
Belv.Ovi Hold u. 2. 188 22 752 752 435
Juhász Gy. 188 21 2482 2482 3933
Művészetek Ált.Isk. 188 21 1398 1398 3111
Óvoda Kálvin tér 6. 188 22 1244 1244 584
KERI Iskolaépület 188 21 2296 2296 1223
KERI Kollégium 188 21 3822 3822 4415
KERI Tornacsarnok 188 21 991 991 1555
Konyha 188 20 2302 2302 2988
Hagymaház 188 20 3975 3975 1956
Polg.Hivatal 188 20 3767 3767 5406
ERSTE Bank 188 20 117 117 219
József A. Könyvtár 188 20 1505 1505 1538
Óvoda II. 188 22 531 531 652
2014. Összesen 83 135,000 34 402,000 38 923,000

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2014. év Előző év(ek) módosításai 2015. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 6,06 6,23
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 11 882,80 14 257,07
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 752,36 2 672,80
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 1 567,00 11 687,14
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0,00 0,00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 81,7000 94,3000
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 157,80 181,10
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 43 040,00 42 627,00
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 7 271,00 6 691,00
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 31 629,00 37 537,00
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 7 425,00 7 040,00
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 38 254,00 40 301,00
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 31 183,00 39 806,00
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0,00 0,00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 11 009,00 10 413,00
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 42 563,00 43 051,00
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0,00 0,00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0,00 0,00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 8 115,00 50 040,00 7 910,00
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 171 925,00 50 040,00 194 782,00

II.

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
Mérték-
egység
2014. év Előző év(ek) módosításai 2015. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 39 289,00 42 215,00
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0,00 0,00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 23 673,00 12 952,00
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0,00 0,00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 23 673,00 12 952,00
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 13 942,86 28 317,00
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 39 289,00 42 215,00
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 25 346,00 13 898,00
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0,00 0,00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 100 705,00 46 607,00
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 15 112,00 14 656,00
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 76 591,00 28 660,00
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0,00 0,00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 9 002,00 3 291,00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 100 705,00 46 607,00
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 30 256,00 61 448,00
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0,00 0,00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 30 256,00 61 448,00
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 7 301,00 6 184,00
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 7 301,00 6 184,00
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 91 382,00 163 545,00
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 5 951,00 409,00 6 285,00
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 40 503,00 8 550,00 76 745,00
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0,00 0,00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2 477,00 2 106,00
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 42 451,00 5 625,00 78 409,00

III.

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2014. év 2015. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 558,00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 558,00
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4,00 4,00

IV.

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2013. év 2014. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft
Összesen ezer Ft

V.

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2014. év 2015. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 1 753 410
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 350 410
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 1 403 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 1 753 410

VI.

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2015. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 23
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 799
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 711
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 106
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 11
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 387

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

IX.

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét
jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Hunyadi 15/AB. 694,36 594,00 152,31 30 30
Hunyadi 15/CD. 773,56 673,20 172,62 30 30
Hunyadi 15/EF. 733,96 633,60 162,46 30 29
Hunyadi u.11/A. 291,18 241,00 121,11 15 15
Hunyadi u.11/B. 297,18 247,00 124,12 15 15
Hunyadi 13/A. 332,18 282,00 141,71 15 15
Hunyadi 13/B. 306,18 256,00 128,64 15 13
Posta 3/A. 370,18 320,00 160,80 15 15
Posta 3/B. 423,18 373,00 187,44 15 15
Posta 5/A. 495,18 445,00 223,62 15 15
Posta 5/B. 342,18 292,00 146,73 15 15
Posta 9/A. 374,18 324,00 162,81 15 15
Posta 9/B. 356,18 306,00 153,77 15 15
Tömörkény 1. 705,69 602,74 151,60 31 27
Tömörkény 1. 348,87 298,70 150,25 15 15
Tömörkény 3/A. 244,58 194,40 97,69 15 15
Tömörkény 3/B. 233,78 183,60 92,26 15 15
Kálvin u.8-12/A. 311,18 261,00 131,16 15 13
Kálvin u.8-12/B. 301,18 251,00 127,15 15 15
Kálvin u.8-12/C. 327,18 277,00 139,20 15 15
Kálvin főm. Üzletek 108,54 93,00 170,33 6 1
Rudnay Gy. 1/A. 300,18 250,00 125,63 15 15
Rudnay Gy. 1/B. 298,18 248,00 124,62 15 15
Rudnay Gy. 2/A. 343,18 293,00 147,24 15 15
Rudnay Gy. 2/B. 362,18 312,00 156,78 15 15
Rudnay Gy. 3/A. 253,18 203,00 102,01 15 15
Rudnay Gy. 3/B. 267,18 217,00 109,05 15 15
Deák F. 19/A 327,18 277,00 129,14 15 15
Deák F. 19/B 340,18 290,00 135,20 15 15
Deák F. 21/A 295,18 245,00 123,12 15 15
Deák F. 21/B 266,18 216,00 108,54 15 14
Széchenyi tér 18 – 20 780,50 640,00 105,19 42 42
Széchenyi tér 18 – 21 üzlet 150,36 140,00 147,06 4 1
Úri u. 2. 723,81 590,00 109,08 40 40
Úri u. 2. Üzlet 88,77 81,00 90,46 3 3
Csanád v 3 283,14 243,00 156,92 12 12
Csanád v 5/A 317,14 277,00 151,86 12 12
Csanád v 5/B. 343,14 303,00 166,12 12 12
Csanád v 7 378,73 336,00 177,78 13 13
Csanád v 9 324,73 282,00 133,52 13 12
Csanád v 11 271,14 231,00 126,64 12 12
Csanád v 13 411,88 348,00 126,71 20 16
Csanád v 15 354,52 301,00 132,48 16 16
Csanád v 17/A 285,91 238,00 137,65 15 13
Csanád v 17/B 291,32 246,00 142,03 14 12
Csanád v 19/A 329,32 284,00 162,75 14 12
Csanád v 19/B 276,91 229,00 130,93 15 13
Csanád v 21. 307,14 267,00 142,02 12 11
Kecskeméti Á 2. 343,52 290,00 127,64 16 16
Úri u. 8. 543,63 430,00 89,86 36 36
Széchenyi tér 7. 531,00 531,00 53 0
Kálvin Téri ref. Ált. Isk. 1 366,32 1 332,00 1 1
ENI Bölcsi 928,40 788,00 1 0
Belv.Ovi Hold u. 2. 0,00 1 0
Juhász Gy. 739,34 734,40 1 1
Művészetek Ált.Isk. 680,40 680,40 1 0
Óvoda Kálvin tér 6. 344,80 298,00 1 0
KERI Iskolaépület 720,15 720,15 1 0
KERI Kollégium 1 114,73 1 114,73 1 0
KERI Tornacsarnok 325,71 325,71 1 0
Konyha 648,67 648,67 1 0
Hagymaház 1 482,00 1 482,00 1 0
Polg.Hivatal 1 758,00 1 758,00 1 0
ERSTE Bank 32,00 32,00 1 0
József A. Könyvtár 529,00 529,00 1 0
Óvoda II. 164,49 164,49 1 0
2015. Összesen 29 594,06 26 593,79 906 808

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Hunyadi 15/AB. 207 20 2057 69 51
Hunyadi 15/CD. 207 20 2265 76 51
Hunyadi 15/EF. 207 20 2161 72 51
Hunyadi u.11/A. 207 20 886 59 53
Hunyadi u.11/B. 207 20 902 60 53
Hunyadi 13/A. 207 20 994 66 53
Hunyadi 13/B. 207 20 925 62 53
Posta 3/A. 207 20 1094 73 53
Posta 3/B. 207 20 1234 82 53
Posta 5/A. 207 20 1423 95 53
Posta 5/B. 207 20 1020 68 53
Posta 9/A. 207 20 1105 74 53
Posta 9/B. 207 20 1057 70 53
Tömörkény 1. 207 20 2080 67 51
Tömörkény 1. 207 20 1038 69 52
Tömörkény 3/A. 207 20 763 51 53
Tömörkény 3/B. 207 20 735 49 53
Kálvin u.8-12/A. 207 20 939 63 53
Kálvin u.8-12/B. 207 20 910 61 52
Kálvin u.8-12/C. 207 20 981 65 53
Kálvin főm. Üzletek 207 20 400 67 47
Rudnay Gy. 1/A. 207 20 910 61 53
Rudnay Gy. 1/B. 207 20 904 60 53
Rudnay Gy. 2/A. 207 20 1023 68 53
Rudnay Gy. 2/B. 207 20 1073 72 53
Rudnay Gy. 3/A. 207 20 786 52 53
Rudnay Gy. 3/B. 207 20 823 55 53
Deák F. 19/A 207 20 1000 67 57
Deák F. 19/B 207 20 1035 69 57
Deák F. 21/A 207 20 897 60 53
Deák F. 21/B 207 20 820 55 53
Széchenyi tér 18 – 20 207 20 2454 58 57
Széchenyi tér 18 – 21 üzlet 207 20 622 156 122
Úri u. 2. 207 20 2237 56 54
Úri u. 2. Üzlet 207 20 413 138 153
Csanád v 3 207 20 840 65 49
Csanád v 5/A 207 20 960 80 60
Csanád v 5/B. 207 20 1028 86 60
Csanád v 7 207 20 1133 87 61
Csanád v 9 207 20 973 75 67
Csanád v 11 207 20 839 70 60
Csanád v 13 207 20 1276 64 57
Csanád v 15 207 20 1080 67 56
Csanád v 17/A 207 20 849 57 47
Csanád v 17/B 207 20 851 61 50
Csanád v 19/A 207 20 971 69 50
Csanád v 19/B 207 20 827 55 47
Csanád v 21. 207 20 941 78 62
Kecskeméti Á 2. 207 20 1051 66 56
Úri u. 8. 207 20 1754 49 55
Széchenyi tér 7. 207 20 1809 34 32
Kálvin Téri ref. Ált. Isk. 4765 4765 7077
ENI Bölcsi 2723 2723 883
Belv.Ovi Hold u. 2. 894 894 435
Juhász Gy. 2534 2534 3933
Művészetek Ált.Isk. 2317 2317 3111
Óvoda Kálvin tér 6. 1326 1326 584
KERI Iskolaépület 2453 2453 1223
KERI Kollégium 3797 3797 4415
KERI Tornacsarnok 1109 1109 1555
Konyha 2209 2209 2988
Hagymaház 5048 5048 1956
Polg.Hivatal 5988 5988 5406
ERSTE Bank 109 109 219
József A. Könyvtár 1802 1802 1538
Óvoda II. 560 560 652
2015. Összesen 94 782,000
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sorszám Megnevezés Mértékegység 2015. év 2016. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 6.23 5.27
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 14,257.07 16,076.38
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2,672.80 2,623.14
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 11,687.14 12,238.49
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0.00 0.00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 94.3000 28.5330
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 181.10 369.00
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 42,627.00 42,655.00
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 6,691.00 6,567.00
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 37,537.00 42,392.00
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 7,040.00 6,910.00
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 40,301.00 40,296.00
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 39,806.00 41,587.00
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0.00 0.00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 10,413.00 10,515.00
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 43,051.00 38,976.00
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0.00 0.00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0.00 0.00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 7,910.00 59,551.00
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 194,782.00 289,449.00
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sorszám Mértékegység 2015. év 2016. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 42,215.00 48,390.47
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0.00 0.00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 12,952.00 24,364.08
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0.00 0.00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 12,952.00 24,364.08
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 28,317.00 22,068.00
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 42,215.00 26,322.47
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 13,898.00 26,322.47
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0.00 0.00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0.00 0.00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0.00 0.00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 46,607.00 88,674.00
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 14,656.00 19,993.00
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 28,660.00 60,959.00
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0.00 0.00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 3,291.00 7,722.00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 46,607.00 88,674.00
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 61,448.00 43,171.00
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0.00 0.00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 61,448.00 43,171.00
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 6,184.00 6,726.00
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 6,184.00 6,726.00
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 163,545.00 109,988.00
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 6,285.00 7,329.00
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 76,745.00 72,445.00
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0.00 0.00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2,106.00 2,098.00
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 78,409.00 28,116.00
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Mértékegység 2015. év 2016. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 558.00 558.00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 558.00 558.00
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4.00 4.00
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2015. év 2016. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft
Összesen ezer Ft
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Mértékegység 2015. év 2016. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 410 1,075
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 410 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 1,591
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 4,658
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 410 7,324
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Mértékegység 2016. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 15
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 793
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 76
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 107
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3.32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 1
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 1
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma Lekötött teljesítmény Fűtött légtérfogat Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0.00 0.00 0.000 Ft
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét
jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele
Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma Lekötött teljesítmény Fűtött légtérfogat Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0.00 0.00 0.000 Ft
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás Elszámolt fűtési célú hő felhasználás Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma
[GJ] [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Bartók 1,152.00 1,152.00 1 0
Bölcsőde-Ovi 940.88 800.48 2 1
Csanád 13 486.58 406.50 148.03 0 16
Csanád v 15 373.69 333.00 146.57 16 14
Csanád v 17a 284.54 251.00 145.00 15 9
Csanád v 17B 276.92 240.00 138.81 14 12
Csanád v 19A 338.99 284.00 162.75 14 11
Csanád v 19B 268.04 232.81 133.11 15 11
Csanád v 21 339.05 285.10 151.65 12 11
Csanád v 3 247.83 203.89 131.63 12 11
Csanád v 5A 351.23 290.00 158.99 12 11
Csanád v 7 469.94 371.40 196.51 13 12
Csanád v 9 314.08 260.00 123.11 13 12
Csanád v. 11. 290.95 255.20 139.91 12 11
Csanád v. 5B 364.83 327.00 179.28 12 11
Deák F u 19B 337.78 301.90 140.75 15 11
Deák F. 19/A 347.27 291.50 135.90 15 13
Deák F. 21/A 300.65 257.10 129.20 0 13
Deák F. 21/B 253.76 208.00 104.52 0 14
Erste Bank 28.20 28.20 65.89 1 0
Hunyadi 11/A 328.33 274.90 138.14 15 15
Hunyadi 11/B 324.52 291.50 146.48 15 12
Hunyadi 13/A 401.93 336.80 169.25 15 14
Hunyadi 13/B 333.63 276.30 138.84 15 14
Hunyadi 15/A-B 798.29 705.60 180.92 30 26
Hunyadi 15/CD 810.62 730.80 187.38 30 28
Hunyadi 15/EF 883.42 777.60 199.38 30 23
Juhász Gy. 560.32 557.98 1 0
Kálvin Iskola 1,389.68 1,346.00 1 1
Kálvin u 8-12/C 372.35 347.00 174.37 15 11
Kálvin u. 8-12 B 386.57 319.10 161.65 15 15
Kálvin u. 8-12 Főmérő 137.56 132.10 241.94 6 1
Kálvin u. 8-12/A 364.68 314.50 158.04 15 12
Kecskeméti Á 2 456.94 392.20 172.62 16 13
Keri Iskola 640.98 640.98 1 0
Keri Kollégium 1,039.55 1,039.55 1 0
Keri Tornaterem 315.51 315.51 1 0
Konyha 616.01 616.01 1 0
Könyvtár 320.00 320.00 0 0
Óvoda 369.78 322.98 1 1
Polgármesteri Hivatal 1,931.60 1,931.60 1 0
Posta 3/A 401.84 367.00 184.42 15 10
Posta 3/B 464.09 461.10 231.71 0 11
Posta 5/A 574.26 496.00 249.25 0 15
Posta 5/B 360.82 307.00 154.27 15 12
Posta 9/A 402.43 367.20 184.52 15 12
Posta 9/B 391.58 349.20 175.48 15 13
Rudnay 3/a 256.37 213.60 107.34 15 11
Rudnay Gy 1/A 311.29 262.80 132.06 16 13
Rudnay Gy. 1B 286.09 248.00 124.62 16 13
Rudnay Gy. 2/A. 368.81 313.30 157.44 15 12
Rudnay Gy. 2/B 336.00 284.00 142.71 15 13
Rudnay Gy. 3/B 262.24 230.00 115.58 15 12
Széchenyi tér 18-20 807.53 674.80 110.91 42 33
Széchenyi tér 7 588.96 588.96 177.50 51 0
Széchenyi üz. Úri 103.70 95.90 107.15 3 1
Széchenyi Üzletek 150.62 150.10 157.67 4 1
Tömörkény 1 860.58 729.67 183.52 30 26
Tömörkény 1 391.86 350.91 176.51 16 13
Tömörkény 3/A 264.97 219.60 110.35 15 12
Tömörkény 3/B 255.19 187.20 94.07 15 14
Úri u. 2. 761.43 640.40 118.40 40 34
Úri u. 8 559.27 448.90 32 28
2016. összesen 29,709.40 26,753.72 819 699
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége Egy díjfizető átlagos állandó költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 206 22 3923.712 3923.712 3110.736004
Bölcsőde-Ovi 206 22 3204.874879 1602.43744 886.1640013
Csanád 13 206 20 1375.503376 68.77516879 67.35484592
Csanád v 15 206 20 983.9191272 61.49494545 62.57084874
Csanád v 17a 206 20 775.4133592 51.69422395 52.20341766
Csanád v 17B 206 20 737.0715363 52.64796688 56.45515779
Csanád v 19A 206 20 899.9027749 64.27876964 60.16681984
Csanád v 19B 206 20 714.805203 47.6536802 52.87743863
Csanád v 21 206 20 900.8843322 75.07369435 73.65929426
Csanád v 3 206 20 670.7643395 55.89702829 61.69415921
Csanád v 5A 206 20 924.8123694 77.06769745 72.93587904
Csanád v 7 206 20 1367.333114 105.1794703 83.70218995
Csanád v 9 206 20 848.2011898 65.24624537 77.30603596
Csanád v. 11. 206 20 766.0714918 63.83929098 67.62047341
Csanád v. 5B 206 20 960.5884289 80.04903574 68.05438408
Deák F u 19B 206 20 889.3675631 59.29117087 62.58833933
Deák F. 19/A 206 20 914.3791863 60.95861242 65.90775594
Deák F. 21/A 206 20 791.6202267 52.77468178 59.77837265
Deák F. 21/B 206 20 668.1692429 44.54461619 60.14719673
Erste Bank 206 20 96.04920002 96.04920002 200.89036
Hunyadi 11/A 206 20 865.3679656 57.69119771 61.50601348
Hunyadi 11/B 206 20 854.4523657 56.96349105 58.02103447
Hunyadi 13/A 206 20 1058.30245 70.55349666 63.3798312
Hunyadi 13/B 206 20 878.4692916 58.56461944 62.07809919
Hunyadi 15/A-B 206 20 2147.511833 71.58372776 59.708517
Hunyadi 15/CD 206 20 2134.337018 71.14456727 58.33541316
Hunyadi 15/EF 206 20 2326.041729 77.53472431 60.28496649
Juhász Gy. 206 20 1908.453879 1908.453879 3940.145992
Kálvin Iskola 206 22 4733.323999 4733.323999 7218.720027
Kálvin u 8-12/C 206 20 995.3117904 66.35411936 56.91930598
Kálvin u. 8-12 B 206 20 1017.865087 67.85767244 63.34815688
Kálvin u. 8-12 Főmérő 206 20 468.5385997 78.08976662 49.54263983
Kálvin u. 8-12/A 206 20 964.6444799 64.30963199 61.7365239
Kecskeméti Á 2 206 20 1203.13447 75.19590436 66.33366778
Keri Iskola 206 20 2183.188098 2183.188098 1222.56
Keri Kollégium 206 20 3540.707299 3540.707299 4414.8
Keri Tornaterem 206 20 1074.62706 1074.62706 1555.368002
Konyha 206 20 2098.130061 2098.130061 2988.48
Könyvtár 206 20 1089.919999 0 0
Óvoda 206 22 1259.54988 1259.54988 735.6720005
Polgármesteri Hivatal 206 20 6579.029601 6579.029601 5406.432008
Posta 3/A 206 20 1123.053341 74.87022275 60.39044973
Posta 3/B 206 20 1221.878628 81.45857519 52.74109721
Posta 5/A 206 20 1512.036918 100.8024612 65.57108006
Posta 5/B 206 20 950.0516262 63.33677508 61.4923198
Posta 9/A 206 20 1059.579815 70.63865432 58.38985849
Posta 9/B 206 20 1035.885955 69.05906366 59.89823401
Rudnay 3/a 206 20 675.037054 45.00247026 59.64819947
Rudnay Gy 1/A 206 20 830.6227318 51.91392074 57.11349982
Rudnay Gy. 1B 206 20 759.7580775 47.48487984 55.61164875
Rudnay Gy. 2/A. 206 20 984.9590914 65.66393943 62.3090344
Rudnay Gy. 2/B 206 20 891.8136866 59.45424577 61.41475794
Rudnay Gy. 3/B 206 20 690.4780717 46.03187145 57.89086127
Széchenyi tér 18-20 206 20 2126.270648 50.62549163 65.24656361
Széchenyi tér 7 206 20 2005.988151 39.333101 32.69365365
Széchenyi üz. Úri 206 20 353.2153992 117.7384664 161.2536986
Széchenyi Üzletek 206 20 513.0125985 128.2531496 122.2865196
Tömörkény 1 206 20 2265.930762 75.53102538 62.24445092
Tömörkény 1 206 20 1042.073831 65.12961442 55.86201134
Tömörkény 3/A 206 20 697.6828748 46.51219165 60.08211013
Tömörkény 3/B 206 20 671.9632447 44.79754965 63.85713292
Úri u. 2. 206 20 2004.881444 50.1220361 61.09742764
Úri u. 8 206 20 1526.76954 47.71154811 70.33002216
2016. összesen: 86,737.293 32,342.99 34,974 Ft
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2016. év 2017. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 5,27 5,75
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 16 076,38 18 427,06
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 623,14 2 827,50
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 12 238,49 27 927,16
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0,00 0,00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 28,5330 33,6690
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 369,00 346,00
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 42 655,00 42 843,77
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 6 567,00 7 078,17
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 42 392,00 43 016,76
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 6 910,00 7 448,05
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 40 296,00 39 054,47
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 41 587,00 44 353,74
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0,00 0,00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 10 515,00 11 460,92
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 38 976,00 37 421,91
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0,00 0,00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0,00 0,00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 59 551,00 34 504,18
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 289 449,00 255 721,06
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
Mérték-
egység
2016. év 2017. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 48 390,47 47 258,16
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0,00 0,00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 24 364,08 17 124,86
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0,00 0,00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 24 364,08 17 124,86
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 22 068,00 28 756,80
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 26 322,47 18 501,36
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 26 322,47 18 501,36
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0,00 0,00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 88 674,00 48 234,28
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 19 993,00 8 024,28
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 60 959,00 35 109,00
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0,00 0,00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 7 722,00 5 101,00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 88 674,00 48 234,28
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 43 171,00 62 402,26
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0,00 0,00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 43 171,00 62 402,26
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 6 726,00 6 457,49
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 6 726,00 6 457,49
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 109 988,00 112 963,80
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 7 329,00 7 558,00
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 72 445,00 72 885,00
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0,00 0,00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2 098,00 2 203,80
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 28 116,00 30 317,00
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2016. év 2017. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 550,00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 558,00 375,00
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4,00 4,82
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2016. év 2017. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft
Összesen ezer Ft
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2016. év 2017. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 1 075 1 483
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 1 591 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 4 658 3 474
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 7 324 4 957
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2017. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 15
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 793
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 76
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 107
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 1
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 1
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét
jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Bartók 1 256,40 1 256,40 1 0
Bölcsőde-Ovi 1 048,40 908,00 2 1
Csanád 13 477,77 383,00 139,48 20 16
Csanád v 15 433,20 389,00 171,21 16 12
Csanád v 17a 321,57 284,00 164,07 15 11
Csanád v 17B 321,06 287,00 165,99 14 11
Csanád v 19A 406,30 353,00 202,29 14 10
Csanád v 19B 347,56 307,00 175,53 15 9
Csanád v 21 369,91 304,00 161,70 12 10
Csanád v 3 353,74 302,00 194,96 12 11
Csanád v 5A 381,05 318,00 174,34 12 11
Csanád v 7 432,37 335,00 177,25 13 10
Csanád v 9 340,09 289,00 136,84 12 11
Csanád v. 11. 281,72 250,00 137,06 12 10
Csanád v. 5B 413,70 363,00 199,01 12 11
Deák F u 19B 316,42 273,00 127,27 15 9
Deák F. 19/A 313,51 258,00 120,28 15 12
Deák F. 21/A 288,35 237,00 119,10 15 13
Deák F. 21/B 275,45 228,00 114,57 15 13
Erste Bank 27,40 27,40 64,02 1 0
Hagymaház 0,00 0,00 0 0
Hunyadi 11/A 327,80 268,00 134,67 15 14
Hunyadi 11/B 316,37 284,00 142,71 15 11
Hunyadi 13/A 372,43 332,00 166,83 15 15
Hunyadi 13/B 334,22 283,00 142,21 15 13
Hunyadi 15/A-B 760,49 644,40 165,23 30 25
Hunyadi 15/CD 728,73 648,00 166,15 30 25
Hunyadi 15/EF 994,05 871,20 223,38 30 24
Juhász Gy. 499,92 496,80 1 1
Kálvin Iskola 1 471,43 1 431,00 1 1
Kálvin u 8-12/C 353,89 321,00 161,31 15 11
Kálvin u. 8-12 B 350,11 292,00 147,92 15 14
Kálvin u. 8-12 Főmérő 155,35 150,80 276,19 6 0
Kálvin u. 8-12/A 341,44 291,00 146,23 15 12
Kecskeméti Á 2 459,86 379,00 166,81 16 14
Keri Iskola 681,00 681,00 1 0
Keri Kollégium 1 379,19 1 379,19 1 0
Keri Tornaterem 332,80 332,80 1 0
Konyha 836,52 836,52 1 0
Könyvtár 0,00 0,00 0 0
Óvoda 393,80 347,00 1 1
Polgármesteri Hivatal 1 788,00 1 788,00 1 0
Posta 3/A 374,95 347,00 174,37 15 11
Posta 3/B 452,10 430,00 216,08 15 10
Posta 5/A 653,90 574,60 288,74 15 14
Posta 5/B 408,70 376,20 189,05 15 11
Posta 9/A 393,05 345,60 173,67 15 11
Posta 9/B 392,79 345,60 173,67 15 12
Rudnay 3/a 252,22 201,00 101,01 15 15
Rudnay Gy 1/A 282,61 231,00 116,08 15 14
Rudnay Gy. 1B 319,98 262,00 131,66 15 11
Rudnay Gy. 2/A. 343,51 288,00 144,72 15 12
Rudnay Gy. 2/B 344,99 290,00 145,73 15 14
Rudnay Gy. 3/B 251,08 210,00 105,53 15 10
Széchenyi tér 18-20 755,29 621,00 102,07 42 34
Széchenyi tér 7 537,75 537,75 162,07 51 0
Széchenyi üz. Úri 93,00 93,00 103,91 3 0
Széchenyi Üzletek 150,26 150,00 157,56 4 0
Tömörkény 1 894,76 705,48 177,43 30 28
Tömörkény 1 346,34 302,40 152,11 16 11
Tömörkény 3/A 248,97 208,80 104,92 15 14
Tömörkény 3/B 230,00 172,80 86,83 15 14
Úri u. 2. 729,06 617,00 114,07 40 35
Úri u. 8 575,57 467,80 34 27
2017. összesen 30 314,25 27 185,54 898 680
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 206 22 4 279,2984 4 279,2984 3 110,7360
Bölcsőde-Ovi 206 22 3 571,0880 1 785,5440 886,1640
Csanád 13 206 20 1 346,4269 67,3213 69,1601
Csanád v 15 206 20 1 140,6040 71,2878 63,1200
Csanád v 17a 206 20 875,9001 58,3933 53,0225
Csanád v 17B 206 20 861,7017 61,5501 55,9438
Csanád v 19A 206 20 1 083,7731 77,4124 59,8578
Csanád v 19B 206 20 930,5983 62,0399 53,8458
Csanád v 21 206 20 973,9999 81,1667 75,7593
Csanád v 3 206 20 939,7966 78,3164 62,5548
Csanád v 5A 206 20 1 003,3260 83,6105 73,3156
Csanád v 7 206 20 1 239,6315 95,3563 82,2107
Csanád v 9 206 20 895,8779 74,6565 83,1245
Csanád v. 11. 206 20 741,7651 61,8138 66,7798
Csanád v. 5B 206 20 1 089,2721 90,7727 70,7392
Deák F u 19B 206 20 833,1399 55,5427 63,8467
Deák F. 19/A 206 20 825,4942 55,0329 65,8644
Deák F. 21/A 206 20 759,2465 50,6164 61,0801
Deák F. 21/B 206 20 725,2778 48,3519 60,4292
Erste Bank 206 20 93,3244 93,3244 219,1531
Hagymaház 206 20
Hunyadi 11/A 206 20 863,1231 57,5415 62,4903
Hunyadi 11/B 206 20 832,9939 55,5329 57,9126
Hunyadi 13/A 206 20 980,6014 65,3734 59,2577
Hunyadi 13/B 206 20 880,0147 58,6676 61,0584
Hunyadi 15/A-B 206 20 2 042,3828 68,0794 61,6611
Hunyadi 15/CD 206 20 1 918,7349 63,9578 58,1913
Hunyadi 15/EF 206 20 2 617,3351 87,2445 61,7060
Juhász Gy. 206 20 1 702,7328 1 702,7328 3 942,6720
Kálvin Iskola 206 22 5 011,7590 5 011,7590 7 208,1950
Kálvin u 8-12/C 206 20 931,7787 62,1186 57,9993
Kálvin u. 8-12 B 206 20 921,8595 61,4573 61,7861
Kálvin u. 8-12 Főmérő 206 20 529,1298 88,1883 49,0515
Kálvin u. 8-12/A 206 20 915,6721 61,0448 61,8943
Kecskeméti Á 2 206 20 1 210,8434 75,6777 68,8558
Keri Iskola 206 20 2 319,4860 2 319,4860 1 222,5600
Keri Kollégium 206 20 4 697,5211 4 697,5211 4 414,8000
Keri Tornaterem 206 20 1 133,5168 1 133,5168 1 555,3680
Konyha 206 20 2 849,1871 2 849,1871 3 237,5200
Könyvtár 206 20
Óvoda 206 22 1 341,3620 1 341,3620 735,6720
Polgármesteri Hivatal 206 20 6 089,9280 6 089,9280 5 406,4320
Posta 3/A 206 20 1 011,0851 67,4057 58,0885
Posta 3/B 206 20 1 190,3358 79,3557 56,1986
Posta 5/A 206 20 1 721,7177 114,7812 65,7446
Posta 5/B 206 20 1 076,0842 71,7389 57,9343
Posta 9/A 206 20 1 034,8997 68,9933 60,4292
Posta 9/B 206 20 1 034,2149 68,9477 60,3858
Rudnay 3/a 206 20 664,1218 44,2748 61,0584
Rudnay Gy 1/A 206 20 744,1343 49,6090 61,1235
Rudnay Gy. 1B 206 20 844,9284 56,3286 62,3441
Rudnay Gy. 2/A. 206 20 904,4794 60,2986 61,7744
Rudnay Gy. 2/B 206 20 908,3753 60,5584 61,6876
Rudnay Gy. 3/B 206 20 663,2958 44,2197 59,4449
Széchenyi tér 18-20 206 20 1 988,7331 47,3508 65,3395
Széchenyi tér 7 206 20 1 831,5847 35,9134 32,6937
Széchenyi üz. Úri 206 20 316,7580 105,5860 152,8337
Széchenyi Üzletek 206 20 511,7860 127,9465 122,0760
Tömörkény 1 206 20 2 362,1983 78,7399 67,5644
Tömörkény 1 206 20 920,3932 57,5246 56,3298
Tömörkény 3/A 206 20 655,5506 43,7034 59,2143
Tömörkény 3/B 206 20 605,6279 40,3752 62,0564
Úri u. 2. 206 20 1 919,6447 47,9911 60,5361
Úri u. 8 206 20 1 573,8889 46,2908 66,0100
2017. összesen: 88 483,342 34 699,72 35253 Ft

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2017. év 2018. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 5,75 6,13
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 18 427,06 15 092,00
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 827,50 2 543,97
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 27 927,16 12 284,00
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0,00 0,00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 33,6690 92,9403
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 346,00 193,11
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 42 843,77 42 801,86
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 7 078,17 6 368,33
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 43 016,76 39 735,84
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 7 448,05 6 701,20
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 39 054,47 39 215,00
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 44 353,74 41 747,00
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0,00 0,00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 11 460,92 10 436,00
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 37 421,91 39 410,00
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0,00 0,00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0,00 0,00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 34 504,18 43 445,00
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 255 721,06 238 785,58

II.

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
Mérték-
egység
2017. év 2018. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 47 258,16 43 773,60
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0,00 0,00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 17 124,86 13 341,23
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0,00 0,00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 17 124,86 13 341,23
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 28 756,80 29 360,40
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 18 501,36 14 413,60
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 18 501,36 14 413,60
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0,00 0,00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 48 234,28 41 681,00
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 8 024,28 9 920,00
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 35 109,00 31 761,00
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0,00 0,00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 5 101,00 0,00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 48 234,28 41 681,00
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 62 402,26 62 267,00
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0,00 0,00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 62 402,26 62 267,00
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 6 457,49 6 463,86
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 6 457,49 6 463,86
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 112 963,80 129 219,44
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 7 558,00 10 634,00
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 72 885,00 85 168,00
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0,00 0,00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2 203,80 2 404,44
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 30 317,00 31 013,00

III.

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2017. év 2018. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 550,00 550,00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 375,00 387,00
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4,82 4,82

IV.

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2017. év 2018. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft
Összesen ezer Ft

V.

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2017. év 2018. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 1 483 45 825
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 3 474 2 385
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 4 957 48 210

VI.

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2018. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 16
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 795
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 713
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 110
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 1
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 0

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

IX.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Bartók 1 227,60 1 227,60 0,00 1 0
Bölcsőde-Ovi 807,00 807,00 0,00 2 1
Csanád 13 428,43 366,00 133,26 20 16
Csanád v 15 359,77 324,00 142,61 16 12
Csanád v 17a 270,16 234,00 144,37 15 11
Csanád v 17B 287,70 249,00 144,01 14 11
Csanád v 19A 344,71 292,00 167,34 14 10
Csanád v 19B 271,37 237,00 135,51 15 9
Csanád v 21 362,63 315,00 167,55 12 10
Csanád v 3 316,85 278,00 161,76 12 11
Csanád v 5A 294,04 261,00 118,21 12 11
Csanád v 5B 329,29 296,00 162,28 12 11
Csanád v 7 395,40 313,00 165,61 13 10
Csanád v 9 354,39 306,00 144,86 12 11
Csanád v. 11. 264,66 246,00 134,87 12 10
Deák F u 19B 296,41 262,00 128,18 15 9
Deák F. 19/A 282,12 243,00 113,29 15 12
Deák F. 21/A 270,76 226,00 113,57 15 13
Deák F. 21/B 240,10 211,00 106,03 15 13
Erste Bank 27,10 27,10 0,00 1 0
Hagymaház 1 191,00 1 191,00 0,00 1 0
Hunyadi 11/A 303,45 254,00 127,64 15 14
Hunyadi 11/B 304,97 275,00 138,19 15 11
Hunyadi 13/A 338,76 302,00 151,76 15 15
Hunyadi 13/B 322,45 270,00 135,68 15 13
Hunyadi 15/A-B 676,84 586,80 150,46 30 25
Hunyadi 15/CD 646,74 583,20 149,54 30 25
Hunyadi 15/EF 904,42 802,80 205,85 30 24
Juhász Gy. 531,90 529,20 0,00 1 1
Kálvin Iskola 1 525,48 1 487,00 0,00 1 1
Kálvin u 8-12/C 334,21 301,00 138,58 15 11
Kálvin u. 8-12 B 315,42 263,00 121,09 15 14
Kálvin u. 8-12 Főmérő 147,12 142,60 261,17 6 0
Kálvin u. 8-12/A 318,54 287,00 132,14 15 12
Kecskeméti Á 2 401,19 362,00 159,33 16 15
Keri Iskola 704,00 704,00 0,00 1 0
Keri Kollégium 1 254,00 1 254,00 0,00 1 0
Keri Tornaterem 304,00 304,00 0,00 1 0
Konyha 863,00 863,00 0,00 1 0
Könyvtár 147,00 147,00 0,00 1 0
Óvoda 322,00 322,00 0,00 1 1
Polgármesteri Hivatal 1 773,00 1 773,00 0,00 1 0
Posta 3/A 363,40 331,00 166,33 15 11
Posta 3/B 437,60 417,00 209,55 15 10
Posta 5/A 545,18 481,00 241,71 15 14
Posta 5/B 361,24 317,00 159,30 15 11
Posta 9/A 343,11 309,60 155,58 15 11
Posta 9/B 381,78 342,00 171,86 15 12
Rudnay 3/a 246,48 206,00 103,52 15 15
Rudnay Gy 1/A 258,34 228,00 114,57 15 14
Rudnay Gy. 1B 265,27 221,00 111,06 15 11
Rudnay Gy. 2/A. 307,01 269,00 135,18 15 12
Rudnay Gy. 2/B 324,94 287,00 144,22 15 14
Rudnay Gy. 3/B 224,57 204,00 102,51 15 10
Széchenyi tér 18-20 720,25 601,00 98,78 42 34
Széchenyi tér 7 563,00 563,00 174,16 51 0
Széchenyi üz. Úri 116,00 116,00 0,00 3 0
Széchenyi Üzletek 132,03 131,00 0,00 4 0
Tömörkény 1 749,95 632,00 156,98 30 28
Tömörkény 1 338,42 307,60 152,81 16 11
Tömörkény 3/A 255,32 216,00 108,54 15 14
Tömörkény 3/B 199,72 169,20 85,03 15 14
Úri u. 2. 678,76 578,00 106,86 40 35
Úri u. 8 578,13 463,00 107,08 34 27
2018. összesen 29 450,48 27 113,70 900 681

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 202 22 4 181,21 4 181,21 3 110,7360
Bölcsőde-Ovi 202 22 2 748,64 2 748,64 886,1640
Csanád 13 202 20 963,6194 60,2262 53,4270
Csanád v 15 202 20 853,0402 53,3150 53,4270
Csanád v 17a 202 20 616,0846 51,3404 53,4270
Csanád v 17B 202 20 655,5772 54,6314 55,9438
Csanád v 19A 202 20 768,7893 64,0658 59,8578
Csanád v 19B 202 20 623,9831 51,9986 53,8458
Csanád v 21 202 20 829,3446 69,1121 75,7593
Csanád v 3 202 20 731,9295 60,9941 62,5548
Csanád v 5A 202 20 687,1712 57,2643 73,3156
Csanád v 7 202 20 779,3206 64,9434 82,2107
Csanád v 9 202 20 824,0789 68,6732 83,1245
Csanád v. 11. 202 20 805,6490 67,1374 66,7798
Csanád v. 5B 202 20 647,6786 53,9732 70,7392
Deák F u 19B 202 20 689,8041 45,9869 63,8467
Deák F. 19/A 202 20 639,7801 42,6520 65,8644
Deák F. 21/A 202 20 595,0218 39,6681 61,0801
Deák F. 21/B 202 20 555,5292 37,0353 60,4292
Erste Bank 202 20 92,3026 92,3026 219,1531
Hagymaház 202 20 4 056,5460 4 056,5460 1 956,0960
Hunyadi 11/A 202 20 668,7414 44,5828 62,4903
Hunyadi 11/B 202 20 724,0310 48,2687 57,9126
Hunyadi 13/A 202 20 795,1177 53,0078 59,2577
Hunyadi 13/B 202 20 710,8668 47,3911 61,0584
Hunyadi 15/A-B 202 20 1 544,9505 51,4984 61,6611
Hunyadi 15/CD 202 20 1 535,4723 51,1824 58,1913
Hunyadi 15/EF 202 20 2 113,6440 70,4548 61,7060
Juhász Gy. 202 20 1 802,4552 1 802,4552 3 942,6720
Kálvin Iskola 202 22 5 064,7220 5 064,7220 7 208,1950
Kálvin u 8-12/C 202 20 792,4848 52,8323 57,9993
Kálvin u. 8-12 B 202 20 692,4369 46,1625 61,7861
Kálvin u. 8-12 Főmérő 202 20 485,6956 485,6956 49,0515
Kálvin u. 8-12/A 202 20 755,6251 50,3750 61,8943
Kecskeméti Á 2 202 20 953,0881 59,5680 68,8558
Keri Iskola 202 20 2 397,8240 2 397,8240 1 222,5600
Keri Kollégium 202 20 4 271,1240 4 271,1240 4 414,8000
Keri Tornaterem 202 20 1 035,4240 1 035,4240 1 555,3680
Konyha 202 20 2 939,3780 2 939,3780 3 237,5200
Könyvtár 202 20 500,6820 500,6820 390,2240
Óvoda 202 22 1 096,7320 1 096,7320 735,6720
Polgármesteri Hivatal 202 20 6 038,8380 6 038,8380 5 406,4320
Posta 3/A 202 20 871,4700 58,0980 58,0885
Posta 3/B 202 20 1 097,8943 73,1930 56,1986
Posta 5/A 202 20 1 266,3960 84,4264 65,7446
Posta 5/B 202 20 834,6103 55,6407 57,9343
Posta 9/A 202 20 815,1273 54,3418 60,4292
Posta 9/B 202 20 900,4313 60,0288 60,3858
Rudnay 3/a 202 20 542,3650 36,1577 61,0584
Rudnay Gy 1/A 202 20 600,2875 40,0192 61,1235
Rudnay Gy. 1B 202 20 581,8576 38,7905 62,3441
Rudnay Gy. 2/A. 202 20 708,2340 47,2156 61,7744
Rudnay Gy. 2/B 202 20 755,6251 50,3750 61,6876
Rudnay Gy. 3/B 202 20 537,0994 35,8066 59,4449
Széchenyi tér 18-20 202 20 1 582,3368 38,5936 65,3395
Széchenyi tér 7 202 20 1 917,5780 38,3516 32,6937
Széchenyi üz. Úri 202 20 395,0960 197,5480 152,8337
Széchenyi Üzletek 202 20 446,1860 74,3643 122,0760
Tömörkény 1 202 20 1 663,9549 55,4652 67,5644
Tömörkény 1 202 20 809,8616 53,9908 56,3298
Tömörkény 3/A 202 20 568,6934 37,9129 59,2143
Tömörkény 3/B 202 20 445,4765 29,6984 62,0564
Úri u. 2. 202 20 1 521,7815 39,0200 60,5361
Úri u. 8 202 20 1 219,0049 45,1483 66,0100
2018. összesen: 80 345,799 39 474,10 37 574 Ft

I.

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
Sor-
szám
Megnevezés Mérték-
egység
2018. év 2019. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 6,13 12,72
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 15 092,00 13 756,55
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 543,97 2 505,49
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 12 284,00 3 220,56
6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0,00 0,00
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 92,9403 92,8983
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 193,11 178,86
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 42 801,86 42 918,93
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 6 368,33 6 272,98
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 39 735,84 36 218,79
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 6 701,20 6 600,87
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 39 215,00 42 155,22
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 41 747,00 39 403,50
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0,00 0,00
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 10 436,00 10 304,90
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 39 410,00 55 571,20
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0,00 0,00
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0,00 0,00
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 43 445,00 69 791,67
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 238 785,58 265 961,83

II.

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
Sor-
szám
Mérték-
egység
2018. év 2019. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 43 773,60 41 841,74
1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0,00 0,00
1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 13 341,23 8 089,49
1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0,00 0,00
1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 13 341,23 8 089,49
1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 29 360,40 33 102,00
1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 14 413,60 8 739,73
1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 14 413,60 8 739,73
1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0,00 0,00
1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0,00 0,00
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 41 681,00 29 085,00
2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 9 920,00 8 070,00
2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 31 761,00 21 015,00
2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0,00 0,00
2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0,00 0,00
2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 41 681,00 29 085,00
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 62 267,00 70 354,43
3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0,00 0,00
3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 62 267,00 70 354,43
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 6 463,86 7 915,25
4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 6 463,86 7 915,25
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 129 219,44 132 947,81
5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 10 634,00 10 866,36
5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 85 168,00 71 177,23
5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 0,00 0,00
5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 2 404,44 2 656,38
5.5 Egyéb költségek ezer Ft 31 013,00 48 247,84

III.

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2018. év 2019. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 550,00 550,00
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 387,00 387,00
Maximális távhőteljesítmény igény MW 4,82 4,82

IV.

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben
támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Szervezet neve Mérték-
egység
2018. év 2019. év
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem támogat illetve nem támogatott jogi személyt. ezer Ft
Összesen ezer Ft

V.

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában
lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2017. év 2019. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 45 825 1 100
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 2 385 316
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 48 210 1 416

VI.

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Mérték-
egység
2019. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 18
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 798
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 641
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 110
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 3,32
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 0
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 0

VII.

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nincs érdekeltsége más társaságban.

VIII.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

IX.

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási
mérés helyét
jelentő
hőközpontok
azonosító jele
Hőközponti
mérés alapján
elszámolt
díjfizetők száma
Egycsöves
átfolyós fűtési
rendszerű
díjfizetők száma
Lekötött
teljesítmény
Fűtött
légtérfogat
Éves alapdíj
[db] [db] [MW] [lm3] [ezer Ft]
A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél nincs lekötött teljesítmény alapú elszámolás.
Összesen: 0 0 0,00 0,00 0,000 Ft

X.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Teljes
elszámolt

felhasználás
Víz hő Segéd oszlop Elszámolt
fűtési
célú hő
felhasználás
Fűtéshez
felhasznált
1 légköbméter
átlagos
hőmennyiség
lm3 Segéd oszlop Fűtési
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
Melegvíz
költségosztó
(vagy mérő)
alapján
elszámolt
díjfizetők
száma
[GJ] GJ [GJ] [MJ/légköbméter/év] [db] [db]
Bartók 1 168,92 0,00 1 168,92 0,00 0,00 1 0
Bölcsőde-Ovi 697,00 0,00 697,00 0,00 0,00 2 1
Csanád 13 375,71 57,71 318,00 115,78 2 746,47 20 16
Csanád v 15 326,39 43,39 283,00 124,56 2 272,00 16 12
Csanád v 17a 232,18 28,18 204,00 125,86 1 620,80 15 11
Csanád v 17B 245,95 32,95 213,00 123,19 1 729,00 14 11
Csanád v 19A 303,84 48,84 255,00 146,13 1 745,00 14 10
Csanád v 19B 235,91 29,91 206,00 117,78 1 749,00 15 9
Csanád v 21 329,41 45,41 284,00 151,06 1 880,00 12 10
Csanád v 3 281,24 43,24 238,00 138,48 1 718,60 12 11
Csanád v 5A 273,00 38,00 235,00 106,43 2 208,00 12 11
Csanád v 5B 288,29 33,29 255,00 139,80 1 824,00 12 11
Csanád v 7 362,74 72,74 290,00 153,44 1 890,00 13 10
Csanád v 9 299,41 37,41 262,00 124,03 2 112,35 12 11
Csanád v. 11. 244,65 23,65 221,00 121,16 1 824,00 12 10
Deák F u 19B 251,18 30,18 221,00 108,12 2 044,00 15 9
Deák F. 19/A 259,55 48,55 211,00 98,37 2 145,00 15 12
Deák F. 21/A 241,37 43,37 198,00 99,50 1 990,00 15 13
Deák F. 21/B 217,21 29,21 188,00 94,47 1 990,00 15 13
Erste Bank 20,80 0,00 20,80 0,00 0,00 1 0
Hagymaház 1 079,00 0,00 1 079,00 0,00 0,00 1 0
Hunyadi 11/A 269,96 36,96 233,00 117,09 1 990,00 15 14
Hunyadi 11/B 276,80 23,80 253,00 127,14 1 990,00 15 11
Hunyadi 13/A 285,62 26,62 259,00 130,15 1 990,00 15 15
Hunyadi 13/B 299,63 43,63 256,00 128,64 1 990,00 15 13
Hunyadi 15/A-B 589,24 67,96 521,28 133,66 3 900,00 30 25
Hunyadi 15/CD 612,14 57,74 554,40 142,15 3 900,00 30 25
Hunyadi 15/EF 827,42 75,02 752,40 192,92 3 900,00 30 24
Juhász Gy. 439,25 2,21 437,04 0,00 0,00 1 1
Kálvin Iskola 1 350,13 39,13 1 311,00 0,00 0,00 1 1
Kálvin u 8-12/C 295,94 25,94 270,00 124,31 2 172,00 15 11
Kálvin u. 8-12 B 280,29 46,29 234,00 107,73 2 172,00 15 14
Kálvin u. 8-12 Főmérő 154,12 3,64 150,48 275,60 546,00 6 0
Kálvin u. 8-12/A 308,16 29,16 279,00 128,45 2 172,00 15 12
Kecskeméti Á 2 351,56 32,56 319,00 140,40 2 272,00 16 15
Keri Iskola 626,85 0,00 626,85 0,00 0,00 1 0
Keri Kollégium 1 238,00 0,00 1 238,00 0,00 0,00 1 0
Keri Tornaterem 474,00 0,00 474,00 0,00 0,00 1 0
Konyha 811,00 0,00 811,00 0,00 0,00 1 0
Könyvtár 294,00 0,00 294,00 0,00 0,00 1 0
Óvoda 309,00 0,00 309,00 0,00 0,00 1 1
Polgármesteri Hivatal 1 681,00 0,00 1 681,00 0,00 0,00 1 0
Posta 3/A 316,81 35,81 281,00 141,21 1 990,00 15 11
Posta 3/B 380,11 22,11 358,00 179,90 1 990,00 15 10
Posta 5/A 472,30 36,30 436,00 219,10 1 990,00 15 14
Posta 5/B 326,62 44,62 282,00 141,71 1 990,00 15 11
Posta 9/A 301,74 26,34 275,40 138,39 1 990,00 15 11
Posta 9/B 341,89 31,57 310,32 155,94 1 990,00 15 12
Rudnay 3/a 220,33 42,33 178,00 89,45 1 990,00 15 15
Rudnay Gy 1/A 230,12 35,12 195,00 97,99 1 990,00 15 14
Rudnay Gy. 1B 233,65 41,65 192,00 96,48 1 990,00 15 11
Rudnay Gy. 2/A. 280,93 40,93 240,00 120,60 1 990,00 15 12
Rudnay Gy. 2/B 294,29 32,29 262,00 131,66 1 990,00 15 14
Rudnay Gy. 3/B 202,77 22,77 180,00 90,45 1 990,00 15 10
Széchenyi tér 18-20 651,80 122,80 529,00 86,95 6 084,00 42 34
Széchenyi tér 7 512,78 0,78 512,00 158,38 3 232,70 51 0
Széchenyi üz. Úri 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 3 0
Széchenyi Üzletek 117,52 0,52 117,00 0,00 0,00 4 0
Tömörkény 1 712,54 97,54 615,00 152,76 4 026,00 30 28
Tömörkény 1 339,56 38,56 301,00 149,53 2 013,00 16 11
Tömörkény 3/A 223,63 26,71 196,92 98,95 1 990,00 15 14
Tömörkény 3/B 184,42 31,42 153,00 76,88 1 990,00 15 14
Úri u. 2. 636,34 94,34 542,00 100,20 5 409,00 40 35
Úri u. 8 522,31 94,31 428,00 98,98 4 324,00 34 27
2019. összesen 27 085,32 2 115,51 24 969,81 900 681

XI.

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban
elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont
egyéni
azonosító
jele
Fűtési
napok
száma
Felhasználó által igényelt épület hőmérséklete GJ hő felhasználás Segédoszlop Díjfizetők
fogyasztás
mértéke alapján
fizetett teljes
költsége
Egy díjfizető
átlagos,
fogyasztás
mértékétől függő
költsége
Egy díjfizető
átlagos állandó
költsége
[db] [°C] [ezer Ft] [ezer Ft] [ezer Ft]
Bartók 202 22 1 168,92 3 981,34 4 181,21 3 110,7360
Bölcsőde-Ovi 202 22 697,00 2 373,98 2 748,64 886,1640
Csanád 13 202 20 318,00 837,2431 52,3277 53,4270
Csanád v 15 202 20 283,00 745,0937 46,5684 53,4270
Csanád v 17a 202 20 204,00 537,0994 44,7583 53,4270
Csanád v 17B 202 20 213,00 560,7949 46,7329 55,9438
Csanád v 19A 202 20 255,00 671,3742 55,9479 59,8578
Csanád v 19B 202 20 206,00 542,3650 45,1971 53,8458
Csanád v 21 202 20 284,00 747,7266 62,3105 75,7593
Csanád v 3 202 20 238,00 626,6159 52,2180 62,5548
Csanád v 5A 202 20 235,00 618,7174 51,5598 73,3156
Csanád v 7 202 20 255,00 671,3742 55,9479 82,2107
Csanád v 9 202 20 290,00 763,5236 63,6270 83,1245
Csanád v. 11. 202 20 262,00 689,8041 57,4837 66,7798
Csanád v. 5B 202 20 221,00 581,8576 48,4881 70,7392
Deák F u 19B 202 20 221,00 581,8576 38,7905 63,8467
Deák F. 19/A 202 20 211,00 555,5292 37,0353 65,8644
Deák F. 21/A 202 20 198,00 521,3023 34,7535 61,0801
Deák F. 21/B 202 20 188,00 494,9739 32,9983 60,4292
Erste Bank 202 20 20,80 70,8448 92,3026 219,1531
Hagymaház 202 20 1 079,00 3 675,0740 4 056,5460 1 956,0960
Hunyadi 11/A 202 20 233,00 613,4517 40,8968 62,4903
Hunyadi 11/B 202 20 253,00 666,1085 44,4072 57,9126
Hunyadi 13/A 202 20 259,00 681,9056 45,4604 59,2577
Hunyadi 13/B 202 20 256,00 674,0070 44,9338 61,0584
Hunyadi 15/A-B 202 20 521,28 1 372,4468 45,7482 61,6611
Hunyadi 15/CD 202 20 554,40 1 459,6465 48,6549 58,1913
Hunyadi 15/EF 202 20 752,40 1 980,9488 66,0316 61,7060
Juhász Gy. 202 20 437,04 1 488,5582 1 802,4552 3 942,6720
Kálvin Iskola 202 22 1 311,00 4 465,2660 5 064,7220 7 208,1950
Kálvin u 8-12/C 202 20 270,00 710,8668 47,3911 57,9993
Kálvin u. 8-12 B