Általános információk

2014. évi XLI. törvény

egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról*

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. § (1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. §-a a következő

(9)–(11) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás – a külön jogszabályban foglaltakat figyelembe véve – köteles saját, önálló, kizárólag a közszolgáltatói tevékenységéről információt nyújtó internetes honlapot működtetni vagy meglévő honlapjának nyitóoldaláról közvetlenül elérhető, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen hozzáférhetővé tenni legalább az alábbiakat:

a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás nevét:

1, Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetőségét;

1, székhely: 6900 Makó Návay Lajos tér 5-7

a közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezését;

1, Makó

d) az alkalmazandó díjak mértékét, alkalmazásának feltételeit, díjképzésének szabályait;

táblázatban

e) a közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolását, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendeletet településenkénti bontásban;

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2008. évi LXVII. törvénya távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeleta távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

289/2007. (X. 31.) Korm. rendeleta lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

36/2009. (VII. 22.) KHEM rendeleta távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

6/2006(II.16.) A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

31/2009. a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosítására (XI.5.)

35/2009. (XII.17.) a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosítására

20/2010.(X.28.)Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendeletea távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosításáról

7/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosításáról

46/2012.(XII.20.) a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

f) a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információkat;

mellékelten távhő panaszkezelési szabályzat

g) a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és ? fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségét vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozását;