Energia felhasználási tanácsadás

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtását részletező 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 26.3.8. és 26.3.9. pontjaira vonatkozó információk:

1.A működési területen működő energetikai fogyasztó tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetősége, amelyek tájékoztatást nyújthatnak az energiahatékonyságot javító intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó referenciaértékekről, valamint az energiával működő berendezések fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról az alábbi linken tájékozódhat:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Székhelyünk címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Postacím: 6701 Szeged. Pf. 524

Tel.: 62/554-250

Fax: 62/426-149

E-mail: info@csmkik.hu

Web: http://www.csmkik.hu/hu/

2. A működési területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetősége, továbbá az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetősége:

Magyar Mérnöki Kamara

Elérhetősége: http://mmk.hu/kereses/tagok

Magyar Építész Kamara:

Elérhetősége: https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek

Kérjük, hogy épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása,energetikai auditálás és a jogosult

személyekkel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik esetén szíveskedjenek a területileg illetékes kamarával felvenni a kapcsolatot.

Elérhetőségük letölthető a következő linkek használatával:

http://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=kamarak

További tájékoztatás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján:

http://www.mekh.hu/energiahatekonysag

Az energiahatékonyság javítását szolgáló szakmai szervezetek és pályázatok honlapjai:

– Európai Unió – Energiaügy – http://europa.eu/pol/ener/index_hu.htm

– Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Energiaügy – www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/energiaugyert-felelos-allamtitkarsag

– Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – http://www.mekh.hu/

– Széchenyi 2020 pályázatok – https://www.palyazat.gov.hu/

– Alternatív energia portál – http://www.alternativenergia.hu/

Energetikai tanúsítás

Az épületek kötelező energetikai tanúsításáról és a tanúsítók elérhetőségéről a következő linken tájékozódhat: http://www.e-epites.hu/energetikai-tanusitas

Makó Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

6900 Makó, Széchenyi tér 22

Tel: (62) 511-822