Tájékoztató

A makói gyepmesteri telepen az állati hulladék, valamint az elhullott állatok elhelyezési díja 100,- Ft/kg. Ez a költség, a hulladékkezelést végző ATEV Zrt.-nek fizetendő ártalmatlanítás díja.
A felmerülő tárolás, illetve szállítás költségeit Makó Város Önkormányzata a közszolgáltatás biztosításának érdekében átvállalja.

A hulladék átvétele munkanapokon 08:00-15:00 óráig, szombaton 08:00-12:00-ig történik. Az előzőektől eltérő időpontokban a telep zárva tart.
A hulladékot mivel a gyűjtőhely települési szintű, csak a helyi lakosság helyezheti el, ezért az átvételhez fényképes igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges.
A telep személyzete vállalkozásoktól és gazdasági társaságoktól csak hatósági elrendelés alapján vehet át hulladékot.

A telepen a hulladék átvétele csak mérlegelés és nyilvántartásba vételt követően történhet meg.
A makói és kiszombori lakosok részére évi 1 alkalommal 15 kg állati hulladék térítésmentesen átvehető. A többlet súly kiszámlázásra kerül.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései szerint az állati eredetű hulladékok, valamint az állat tetemek veszélyes hulladéknak minősülnek.
Az illegális veszélyes hulladék elhelyezést a Büntető Törvénykönyv 281/A. bekezdése 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetni rendeli.
Amennyiben az ilyen jellegű veszélyes hulladékot közterületen helyezik el, akár a telep kerítésén kívül is, minden esetben a Makói Rendőrkapitányság felé a feljelentést a szolgáltató megteszi. A telepen biztonsági kamerarendszer működik.
Gyepmester: Erdei Ferenc 20/552-9577

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.