Városüzemeltetési feladatok

Településüzemeltetés

 • köztisztasági feladatok
 • a város teljes területén, a lakosság által illegálisan kihelyezett, közmunkások által összegyűjtött hulladékok szállítása gyűjtőpontokra. Hulladéklerakóra szállíttatás szakvállalkozóval
 • új kézi utcai hulladékgyűjtők kihelyezése közterületre (elhasználódottak pótlása)
 • javítható gyűjtőedények karbantartása
 • rendkívüli gépi várostakarítás ünnepek alkalmával pihenőnapokon
 • szegéllyel ellátott burkolt úthálózat gépi seprése, mosatása 7 hónapon keresztül, heti 1 alkalommal
 • bezárt hulladéklerakó kezelése
 • vízelvezető aknaszemek takarításából kikerülő hulladékok elszállítása gyűjtőpontra, továbbszállíttatása hulladéklerakóra

Környezet, egészségügy

 • a város területén rágcsálóirtás
 • közmunkaprogram keretén belül végzett parlagfű, aranka irtás dologi költségeinek finanszírozása / eszköz, üzemanyag, szállítás /

Zöldfelületek karbantartása

 • gépi fűnyíró eszközök karbantartása, anyag és személyi jellegű költsége
 • nyírott gyep összegyűjtése, elszállítása fogadó állomásra
 • közterek, parkok növényeinek öntözése, öntözőrendszerek karbantartása, keletkezett vízdíjak finanszírozása
 • egynyári virágok beszerzése, finanszírozása
 • közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése gondozása
 • közterek, grundok, városba vezető főközlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása, szállítása

Közterületen található játszóterek üzemeltetése

 • játszótéri eszközök karbantartása, állagvédelme, felújítása
 • éves hatósági felülvizsgálata
 • napi ellenőrzés, naplózás

Közutak üzemfenntartása

 • burkolati jelek festése
 • kátyúzás
 • gyalogjárdák karbantartása
 • KRESZ táblák pótlása, karbantartása
 • dűlőutak gréderezése

Vízrendezés, ár és belvízmentesítés

 • nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása
 • zárt csatornák mosatása
 • csatornák karbantartása
 • belvíz elvezetési feladatok kezelése
 • Szivattyúházak üzemeltetése

35/2003 /VIII.28/ Makó Önkormányzati rendelet végrehajtása

 • zászlók kihelyezése nemzeti ünnepeken
 • városi szobrok tisztítása, lefedése

Sportpályák üzemeletetése, karbantartása

 • valamennyi karbantartási, és üzemeltetési feladat ellátása

Kertészeti tevékenységhez szükséges anyagok, készletek

 • beszerzése, finanszírozása
 • szükséges gépi munkák elvégzése
 • 100 ha. egyéb zöldfelület gépi karbantartása

Egyéb vegyes településüzemeltetési feladatok

 • locsoló csapok, kerti csapok működtetése, karbantartása
 • Maros-parti közkifolyók évenkénti fertőtlenítése
 • szökőkutak üzemeltetése (tisztítás, karbantartás)
 • részvétel városi rendezvényekben (építések, bontások)
 • mobil illemhelyek biztosítása, karbantartása, ügyintézése

Üzemeltető:

2020.09.01-től a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Cím: 6900 Makó Széchenyi tér 10.
E-mail cím: makoiszolgaltatozrt@gmail.com